1. Strona główna
 2. Ogólne warunki wynajmu

Co zrobić w przypadku szkody / Ważne informacje dotyczące nadwyżki osobistej

Depozyt za pojazd należy wpłacić w miejscu docelowym przy odbiorze pojazdu. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu depozyt ten zostanie zatrzymany przez dostawcę (jest to udział własny), a następnie zwrócony przez TUI CARS.

Zwrot kosztów obejmuje również:

 • Uszkodzenia opon, szyb, dachu i podwozia
 • Koszty utraty lub uszkodzenia kluczyka i/lub dokumentów pojazdu
 • Kradzież lub uszkodzenie radia samochodowego i systemu nawigacji dostarczonego przez dostawcę w wyniku włamania
 • Koszty holowania w wyniku wypadku lub awarii technicznej
 • Wszelkie opłaty za obsługę roszczeń, które mogą mieć zastosowanie

Nadwyżka ta nie zostanie zwrócona w następujących przypadkach:

 • Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem warunków użytkowania (w szczególności z powodu jazdy po nieutwardzonych drogach i torach)
 • rażąco niedbałe działanie lub prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
 • Uszkodzenie sprzęgła spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
 • Uszkodzenie wnętrza pojazdu
 • Koszty poniesione w wyniku nieprawidłowego tankowania
 • Przedmioty osobiste, które zostały uszkodzone lub skradzione z pojazdu
 • Koszty działań następczych, np. koszty połączeń telefonicznych, koszty zakwaterowania w hotelu

Podobnie, nie można dokonać zwrotu kosztów, jeśli główna szkoda nie zostanie rozliczona przez lokalną firmę ubezpieczeniową, ponieważ zakłada się tutaj istnienie rażącego zaniedbania.

W przypadku uszkodzenia należy zawsze przestrzegać następującej procedury:

 • Niezwłocznie powiadom stację wynajmu
 • Jeśli w wypadku uczestniczy inna osoba (w przypadku motocykli: w razie jakiegokolwiek wypadku) lub w przypadku włamania lub kradzieży, należy natychmiast wezwać policję i sporządzić raport policyjny.
 • W przypadku włamania lub kradzieży należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwego organu policji.
 • Odpowiednio udokumentuj kontakt z policją (czas kontaktu, nazwa posterunku policji i osoba kontaktowa).
 • Po zwróceniu pojazdu na stację należy poprosić o sporządzenie i podpisanie przez personel biura protokołu szkody.

Aby ubiegać się o zwrot nadpłaty, należy przedstawić następujące dokumenty: 

 • Potwierdzenie rezerwacji TUI CARS
 • Kopia umowy najmu
 • Uszkodzenia i raport policyjny
 • Jeśli dotyczy, szczegółowe informacje na temat sposobu skontaktowania się z policją
 • Dowód płatności (paragon lub dowód obciążenia karty kredytowej)  

Prosimy o przesłanie tych dokumentów wraz z danymi dotyczącymi konta bankowego (IBAN+BIC) na adres:
botuicars@tui.pl

TUI CARS – Ogólne warunki handlowe (Stan na: Maj 2024 r.)

TUI CARS oferuje pojazdy różnych wypożyczalni samochodów (zwanych dalej "dostawcami"). Umowa wynajmu jest uzgadniana i podpisywana między klientem a odpowiednim dostawcą w miejscu docelowym. Przed podpisaniem umowy najmu należy zapoznać się z jej treścią i zachować jej kopię dla siebie. Konieczne jest zapoznanie się z warunkami korzystania z usług dostawcy wymienionymi na voucherze. Prosimy o zabranie ze sobą vouchera na wypadek, gdyby był on wymagany podczas procesu odbioru.

1. Płatność/usługi dodatkowe:
Opłatę należy uiścić z góry na 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z obiektu. W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem, na mniej niż 28 dni przed rozpoczęciem użytkowania, płatność jest wymagalna natychmiast. Zmiany uzgodnionej formy płatności można dokonać tylko do 35 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Wszelkie opłaty za dodatkowe usługi (np. fotelik dziecięcy, odbiór pojazdu poza normalnymi godzinami otwarcia) należy uiścić bezpośrednio w punkcie wynajmu samochodów.

2. Usługi wliczone w cenę:
2.1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest wliczone w cenę (z wyjątkiem Kuby) i obejmuje obrażenia ciała, szkody majątkowe i straty finansowe poniesione przez osoby trzecie. Ponieważ kwoty ubezpieczenia w poszczególnych krajach różnią się, cena w niektórych krajach obejmuje dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które wchodzi w życie po wyczerpaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupionego u dostawcy. Dokładne kwoty ochrony ubezpieczeniowej są wymienione w warunkach użytkowania danego dostawcy. Roszczenia w krajach, w których istnieje dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, należy przesyłać na poniższy adres. Następnie przekażemy roszczenie firmie ubezpieczeniowej. Więcej informacji na temat ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć na stronie www.tuicars.com/en/advantages.
Dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości 7,5 mln EUR może zostać udzielone wyłącznie klientom, których miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii. Sumy ubezpieczenia dla klientów spoza EOG i Szwajcarii można znaleźć na stronie www.tuicars.com/en/advantages.

2.2 Pełna ochrona ubezpieczeniowa (Collision Damage Waiver) jest wliczona w cenę wynajmu we wszystkich krajach - z wyjątkiem Kuby. Nadwyżka ponoszona przez klienta zostanie zwrócona przez TUI w przypadku szkody (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody"). Uszkodzenia opon, szyb, dachu i podwozia, a także koszty holowania w razie wypadku lub usterki technicznej są również objęte ubezpieczeniem (z wyjątkiem przypadków nieprzestrzegania warunków użytkowania). Zwrotowi podlegają również wszelkie opłaty za rozpatrzenie roszczenia naliczone przez dostawcę. 

2.3 Ochrona przed kradzieżą: jest wliczona w cenę wynajmu samochodu i obejmuje kradzież pojazdu. Ubezpieczeniem objęte jest również uszkodzenie lub kradzież radia samochodowego i systemu nawigacji dostawcy w związku z włamaniem. Inne przedmioty osobiste przewożone w pojeździe nie są ubezpieczone.

3. Zakup dodatkowego ubezpieczenia w miejscu docelowym:
3.1 Ubezpieczenie od wypadków pasażerów jest wliczone w cenę w niektórych krajach (patrz voucher i warunki korzystania z usług dostawcy) i może zostać uzgodnione i podpisane z dostawcami usług na miejscu w innych krajach za dodatkową opłatą. Ochrona ubezpieczeniowa podlega lokalnym przepisom ustawowym i warunkom umownym.

3.2 Inne opcjonalne ubezpieczenia dodatkowe: Prosimy o dokładne rozważenie, czy takie dodatkowe ubezpieczenia oferowane przez dostawców są rzeczywiście potrzebne w momencie odbioru. Późniejsze zwroty nie są możliwe. Nie jest konieczne wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które wyklucza udział własny. Ewentualny udział własny w przypadku szkody zostanie zwrócony przez TUI (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody").

4. Depozyt za pojazd:
Depozyt musi być zagwarantowany poprzez dostarczenie karty kredytowej wydanej na nazwisko pierwszego kierowcy (karty przedpłacone, debetowe lub wirtualne nie są akceptowane). Płatność zbliżeniowa lub depozyt gotówkowy nie zawsze są możliwe. Dlatego prosimy o przygotowanie karty kredytowej i numeru PIN. Jeśli zarezerwowany główny kierowca nie posiada karty kredytowej lub nie ma pod ręką kodu PIN swojej karty kredytowej, może to spowodować, że karta kredytowa nie zostanie zaakceptowana, a pojazd nie zostanie przekazany. Wszelkie wyjątki dotyczące niektórych dostawców w odniesieniu do depozytów gotówkowych lub akceptacji kart kredytowych są wymienione w warunkach korzystania z usług dostawcy i na voucherze TUI CARS. Depozyt (nadwyżka osobista) zostanie zatrzymany przez dostawcę w przypadku jakiejkolwiek szkody i zwrócony przez TUI (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody").

5. Wiek kierowcy / prawo jazdy:
Na początku umowy wynajmu kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać standardowe prawo jazdy euro klasy 3 / klasy B od co najmniej jednego roku, które należy przedstawić w oryginale wraz z ważnym paszportem lub dowodem osobistym. W przypadku podróży długodystansowych zaleca się dodatkowo zabranie międzynarodowego prawa jazdy. Szczegółowy regulamin każdego dostawcy (wyjątki dla określonych kategorii pojazdów, dodatkowe opłaty dla młodych kierowców, minimalny i maksymalny limit wieku, obowiązek okazania międzynarodowego prawa jazdy) można znaleźć na voucherze TUI CARS lub w regulaminie dostawcy.

6. Modyfikowanie/anulowanie rezerwacji:
TUI CARS nie pobiera żadnych opłat za zmiany i anulowanie rezerwacji do 24 godzin przed jej rozpoczęciem. Zmiany zależą od dostępności usługodawców i mogą prowadzić do zmian cen. W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed odbiorem samochodu obowiązują ceny aktualne w momencie modyfikacji oraz aktualne warunki dostawcy. Naliczona zostanie również opłata w wysokości 80% całkowitej ceny samochodu. Za pojazdy zwrócone wcześniej lub odebrane później niż uzgodniono nie przysługuje zwrot pieniędzy. Należy pamiętać, że w przypadku pewnych zmian np. zmiany nazwy wynajmowany samochód musi zostać ponownie zarezerwowany na aktualnych warunkach / cenach, ponieważ odpowiada to anulowaniu i nowej rezerwacji dla dostawcy.

7. Ceny:
Ceny są stale aktualizowane i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed zakończeniem rezerwacji; dotyczy to również zapytań o rezerwację, ale nie rezerwacji, które zostały już potwierdzone. Możesz zapytać TUI CARS o możliwość przedłużenia istniejącej rezerwacji przed końcem okresu użytkowania.

8. Rezerwacja według kategorii pojazdu:
Rezerwacje będą potwierdzane dla grupy samochodów, a nie dla konkretnego modelu pojazdu. Dostawcy obsługują floty pojazdów z różnymi modelami o porównywalnej wielkości. Kategoryzacja opiera się na wyposażeniu i osiągach, a nie na przestrzeni bagażowej.

9. Okres wynajmu:
Potwierdzona cena dotyczy okresu 24 godzin od momentu rozpoczęcia użytkowania. Jeśli na przykład okres użytkowania kończy się o godzinie 10:00 i planujesz zwrócić samochód o godzinie 12:00 tego dnia, powinieneś zarezerwować kolejny dzień od samego początku, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za dodatkowy dzień na miejscu na wyższych warunkach lokalnych.

10. Odbiór pojazdu:
Możliwy odbiór na lotnisku, w urzędzie miasta lub dostawa do hotelu w godzinach otwarcia urzędu. W przypadku dostawy do hotelu u niektórych dostawców konieczne jest skorzystanie z zameldowania online. W niektórych miejscach docelowych w przypadku dostawy do hotelu dostępny jest transfer z hotelu do najbliższego biura wynajmu samochodów. Niektórzy dostawcy oferują transfer z lotniska do biura wynajmu. Szczegóły można znaleźć na voucherze. Godzina odbioru wskazana na voucherze jest wiążąca. Zostanie przyznany okres karencji wynoszący maksymalnie jedną godzinę (z wyjątkiem ewentualnych opóźnień wynikających z opóźnień lotów, jeśli w rezerwacji podano numer lotu). Po tym czasie dostawca jest uprawniony do ponownego wynajęcia pojazdu (z wyjątkiem USA - tutaj okres karencji wynosi 12 godzin). Prosimy o sprawdzenie, czy w umowie najmu odnotowano jakiekolwiek uszkodzenia pojazdu, aby uniknąć trudności przy zwrocie pojazdu

11. Napełnianie zbiornika paliwa: Istnieją następujące opcje:

 1. Pojazd jest zazwyczaj przekazywany z pełnym bakiem i musi zostać zwrócony również z pełnym bakiem. W przypadku dostawców, którzy nie przekazują pojazdów z pełnym bakiem, pojazd powinien zostać zwrócony z co najmniej takim samym poziomem paliwa, z jakim został odebrany. W przeciwnym razie dostawca naliczy koszty paliwa oraz opłatę serwisową.
 2. Zakup pierwszego pełnego baku zgodnie z lokalnymi warunkami (np. USA + Kanada). Następnie można zwrócić pojazd z pustym bakiem. Za benzynę pozostałą w baku nie przysługuje zwrot kosztów.

12. Wynajem w jedną stronę:
W przypadku większości dostawców istnieje możliwość zwrotu pojazdu do innego biura wynajmu samochodów. Więcej informacji na temat możliwości i wysokości dodatkowych kosztów można znaleźć w Voucherze TUI CARS / regulaminie dostawcy.

13. Wykroczenia drogowe:
Prosimy o natychmiastowe opłacenie wszelkich mandatów i grzywien parkingowych. Niektórzy dostawcy pobierają opłatę manipulacyjną za przetworzenie i przesłanie dokumentów, którą ponosi użytkownik.

14. Kontakt: 
TUI Poland Sp.z o.o., botuicars@tui.pl

Wynajem wstępny:       
Punkt rezerwacji (patrz voucher)

Podczas podróży:           
Dostawca w miejscu docelowym lub nasz 24-godzinny serwis opieki (tel. 0049-511-44473907)

Po wynajmie:   
botuicars@tui.pl

 

MOTOCYKLE – Ogólne warunki handlowe  (Stan na: Maj 2024 r.)

TUI CARS oferuje pojazdy różnych wypożyczalni (zwanych dalej "dostawcami"). Umowa wynajmu jest uzgadniana i podpisywana między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą w miejscu docelowym. Przed podpisaniem umowy najmu należy zapoznać się z jej treścią i zachować jej kopię dla siebie. Konieczne jest zapoznanie się z warunkami korzystania z usług dostawcy wymienionymi na voucherze. Prosimy o zabranie ze sobą vouchera na wypadek, gdyby był on wymagany podczas procesu odbioru.

1. Płatność/usługi dodatkowe:
Opłatę należy uiścić z góry na 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z obiektu. W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem, na mniej niż 28 dni przed rozpoczęciem użytkowania, płatność jest wymagalna natychmiast. Zmiany uzgodnionej formy płatności można dokonać tylko do 35 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe należy uiszczać bezpośrednio w punkcie wynajmu.

2. Usługi wliczone w cenę:
2.1 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest wliczone w cenę i obejmuje obrażenia ciała, szkody majątkowe i straty finansowe poniesione przez osoby trzecie. Ponieważ kwoty ubezpieczenia w poszczególnych krajach różnią się, cena w niektórych krajach obejmuje dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które wchodzi w życie po wyczerpaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykupionego u dostawcy. Dokładne kwoty ochrony ubezpieczeniowej są wymienione w warunkach użytkowania danego dostawcy. Roszczenia w krajach, w których istnieje dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, należy przesyłać na poniższy adres. Następnie przekażemy roszczenie firmie ubezpieczeniowej. Więcej informacji na temat ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć na stronie www.tuicars.com/en/advantages. Dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o wartości 7,5 mln EUR może zostać udzielone wyłącznie klientom, których miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii. Sumy ubezpieczenia dla klientów spoza EOG i Szwajcarii można znaleźć na stronie www.tuicars.com/en/advantages.

2.2 Pełna ochrona ubezpieczeniowa (Collision Damage Waiver) jest wliczona w cenę wynajmu. Nadwyżka ponoszona przez klienta zostanie zwrócona przez TUI w przypadku szkody (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody"). Uszkodzenia opon, a także koszty holowania w razie wypadku lub usterki technicznej są również objęte ubezpieczeniem (z wyjątkiem przypadków nieprzestrzegania warunków użytkowania). Wszelkie opłaty za rozpatrzenie roszczenia naliczone przez dostawcę również zostaną zwrócone.

2.3 Ochrona przed kradzieżą: jest wliczona w cenę wynajmu i obejmuje kradzież pojazdu. Ubezpieczeniem objęte jest również uszkodzenie lub kradzież radia samochodowego i systemu nawigacji dostawcy w związku z włamaniem. Inne przedmioty osobiste przewożone w pojeździe nie są ubezpieczone.

3. Zakup dodatkowego ubezpieczenia w miejscu docelowym:
3.1 Ubezpieczenie pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wliczone w cenę i nie można go zarezerwować w miejscu docelowym.

3.2 Inne opcjonalne ubezpieczenia dodatkowe: Prosimy o dokładne rozważenie, czy takie dodatkowe ubezpieczenia oferowane przez dostawców są rzeczywiście potrzebne w momencie odbioru. Późniejsze zwroty nie są możliwe. Nie jest konieczne wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które wyklucza udział własny. Ewentualny udział własny w przypadku szkody zostanie zwrócony przez TUI (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody").

4. Depozyt za pojazd:
Depozyt musi być zagwarantowany poprzez dostarczenie karty kredytowej wydanej na nazwisko pierwszego kierowcy (karty przedpłacone, debetowe lub wirtualne nie są akceptowane). Płatność zbliżeniowa lub depozyt gotówkowy nie są możliwe. W związku z tym należy przygotować kartę kredytową i numer PIN. Jeśli główny kierowca nie posiada karty kredytowej lub nie ma pod ręką kodu PIN swojej karty kredytowej, może to spowodować, że karta kredytowa nie zostanie zaakceptowana, a pojazd nie zostanie przekazany. Depozyt zostanie zatrzymany przez dostawcę w przypadku jakiejkolwiek szkody i zwrócony przez TUI (patrz załącznik "Co zrobić w przypadku szkody").

5. Wiek kierowcy / prawo jazdy:
Na początku umowy najmu kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy klasy 1 / klasy A, A1 lub A2 w standardzie euro od co najmniej jednego roku, które należy przedstawić w oryginale wraz z ważnym paszportem lub dowodem osobistym. Prawo jazdy klasy 3 / klasy B w standardzie euro jest wystarczające do wypożyczenia trójkołowca, jednak wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu motocykla. W niektórych miejscach konieczne jest dodatkowo posiadanie międzynarodowego prawa jazdy. Szczegółowy regulamin każdego dostawcy można znaleźć na voucherze TUI CARS lub w regulaminie dostawcy.

6. Modyfikowanie/anulowanie rezerwacji:
Zmiany rezerwacji w Eagle Rider są akceptowane bezpłatnie. Zmiany zależą od dostępności usługodawców i mogą prowadzić do zmian cen. Anulowanie rezerwacji motocykla w EagleRider wiąże się z następującymi opłatami:

Do 31 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji: bez opłat
Od 30 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji: 40% całkowitej ceny
Od 24 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji: 50% całkowitej ceny
Od 17 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji: 60% całkowitej ceny
Od 10 dnia przed rozpoczęciem rezerwacji lub w przypadku nieodebrania motocykla: 80% ceny całkowitej.

Nie przysługuje zwrot kosztów za pojazdy zwrócone wcześniej lub odebrane później niż uzgodniono. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany nazwy pojazd musi zostać ponownie zarezerwowany w aktualnych warunkach/cenach, ponieważ odpowiada to anulowaniu i nowej rezerwacji dla dostawcy.

7. Ceny:
Ceny są stale aktualizowane i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed zakończeniem rezerwacji; dotyczy to również zapytań o rezerwację, ale nie rezerwacji, które zostały już potwierdzone. Przedłużenie istniejącej rezerwacji jest możliwe wyłącznie zgodnie z warunkami opublikowanymi na miejscu.

8. Rezerwacja według klas motocykli:
Rezerwacje są dokonywane na klasy motocykli, a nie na modele. Jeśli z jakiegoś powodu model zarezerwowanej klasy nie jest dostępny z krótkim wyprzedzeniem, dostawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia modelu podobnej lub lepszej kategorii bez dodatkowych opłat. Po dokonaniu rezerwacji gwarancji modelu można potwierdzić zarezerwowany model.

9. Okres wynajmu:
Potwierdzona cena dotyczy okresu 24 godzin od momentu rozpoczęcia użytkowania. Jeśli na przykład okres użytkowania kończy się o godzinie 10:00 i planujesz zwrócić samochód o godzinie 12:00 tego dnia, powinieneś zarezerwować kolejny dzień od samego początku, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za dodatkowy dzień na miejscu na wyższych warunkach lokalnych.

10. Odbiór pojazdu:
Odbiór pojazdu poza godzinami pracy biura lub na lotnisku nie jest możliwy. Godzina odbioru wskazana na voucherze jest wiążąca. Okres karencji wynosi maksymalnie jedną godzinę. Po upływie tego czasu dostawca jest uprawniony do ponownego wynajęcia pojazdu. Aby uniknąć trudności przy zwrocie pojazdu, należy sprawdzić, czy w umowie najmu nie odnotowano uszkodzeń pojazdu.

11. Napełnianie zbiornika paliwa: Istnieją następujące opcje:

 1. Pojazd jest zazwyczaj przekazywany z pełnym bakiem i musi zostać zwrócony również z pełnym bakiem. W każdym przypadku pojazd powinien zostać zwrócony z co najmniej takim samym poziomem paliwa, z jakim został odebrany. W przeciwnym razie dostawca naliczy koszty paliwa oraz opłatę serwisową.
 2. Zakup pierwszego pełnego baku zgodnie z lokalnymi warunkami. Następnie można zwrócić pojazd z pustym bakiem. Za benzynę pozostałą w baku nie przysługuje zwrot kosztów.

12. Wynajem w jedną stronę:
W większości miejsc docelowych istnieje możliwość zwrotu pojazdu do innego biura wynajmu. Więcej informacji na temat możliwości i wysokości dodatkowych kosztów można znaleźć w Voucherze TUI CARS / regulaminie dostawcy.

13. Wykroczenia drogowe:
Prosimy o natychmiastowe opłacenie wszelkich mandatów i grzywien parkingowych. Niektórzy dostawcy pobierają opłatę manipulacyjną za przetworzenie i przesłanie dokumentów, którą ponosi użytkownik.

14. Kontakt: 
TUI Poland Sp.z o.o., botuicars@tui.pl

Wynajem wstępny:       
Punkt rezerwacji (patrz voucher)

Podczas podróży:           
Dostawca w miejscu docelowym lub nasz 24-godzinny serwis opieki (tel. 0049-511-44473907)

Po wynajmie:   
botuicars@tui.pl