1. Strona główna
 2. Ogólne warunki wynajmu

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU WŁASNEGO

Przy odbiorze wypożyczanego pojazdu należy opłacić kaucję. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu, kaucja ta zostanie zatrzymana przez wypożyczalnię jako wkład własny Klienta, a następnie zwrócona przez TUI Cars, jeśli wybrany pakiet usług nie przewiduje udziału własnego.

Wyłączone ze zwrotu kosztów są:

 • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem warunków wynajmu (szczególnie jazda po drogach nieutwardzonych lub prowadzenie pojazdu przez kierowcę niezgłoszonego do umowy najmu)
 • rażące niedbalstwo lub jazda pod wpływem alkoholu
 • utrata lub uszkodzenie kluczyka do samochodu
 • uszkodzenie sprzęgła na skutek nieprawidłowej obsługi
 • koszty powstałe w wyniku tankowania niewłaściwego paliwa
 • przedmioty skradzione z samochodu lub uszkodzone w czasie przebywania w nim
 • koszty działań następczych, np. koszty holowania/rozmów telefonicznych, zakwaterowania w hotelu
 • opłaty manipulacyjne pobierane w związku ze szkodami przez niektóre wypożyczalnie.

Zwrot kosztów jest niemożliwy także wówczas, gdy szkoda główna nie zostanie zlikwidowana na miejscu przez ubezpieczyciela z powodu rażącego niedbalstwa użytkownika wynajętego pojazdu.

W razie szkody należy podjąć następujące kroki:

 • Natychmiastowe powiadomienie wypożyczalni
 • Jeśli w sprawę zaangażowana jest druga strona, należy natychmiast wezwać policję i zlecić sporządzenie protokołu policyjnego.
 • Przy zwrocie pojazdu należy sporządzić protokół szkody i podpisać go na miejscu.

W celu uzyskania zwrotu udziału własnego należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Potwierdzenie rezerwacji/voucher TUI Cars
 • Kopię umowy najmu pojazdu
 • Zgłoszenie szkody i protokół policyjny
 • Dowód płatności (paragon lub obciążenie karty kredytowej)

Prosimy o przesłanie tych dokumentów wraz z danymi dotyczącymi konta bankowego (IBAN+BIC) na adres:

botuicars@tui.pl

 

TUI CARS – OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA (STAN NA: WRZESIEŃ 2022)

TUI Cars oferuje pojazdy różnych wypożyczalni (dal j „Usługodawcy”). Umowa najmu jest zawierana bezpośrednio między Klientem a danym Usługodawcą na miejscu. Przed podpisaniem umowy najmu należy się z nią dokładnie zapoznać i zachować jej kopię. Prosimy zapoznać się również z Warunkami Użytkowania Usługodawcy podanymi na odwrocie potwierdzenia rezerwacji/vouchera.

1. Płatność/usługi dodatkowe: cenę w euro najmu pojazdu należy opłacić najpóźniej na 28 dni przed rozpoczęciem okresu wypożyczenia lub jeżeli do rozpoczęcia wynajmu zostało mniej niż 28 dni – płatności należy dokonać od razu. Zmian uzgodnionego sposobu płatności można dokonywać najpóźniej do 35 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe (np. fotelik dla dziecka, urządzenia nawigacyjne, odbiór pojazdu poza godzinami pracy wypożyczalni) należy uiścić na miejscu bezpośrednio u Usługodawcy. Potwierdzenie rezerwacji/voucher, udostępnione po dokonaniu rezerwacji, należy okazać bezpośrednio u Usługodawcy.

2. Ceny: podane ceny obowiązują tylko w przypadku wcześniejszej rezerwacji. O przedłużenie aktualnego wynajmu można zwrócić się do TUI Cars przed zakończeniem użytkowania pojazdu.

3. Rezerwacja według kategorii pojazdu: należy pamiętać, że rezerwacja jest potwierdzana jedynie dla typu samochodu, a nie dla konkretnego modelu. Usługodawcy utrzymują flotę pojazdów składająca się z różnych modeli o porównywalnej wielkości. Podział pojazdów na kategorie wynika z wyposażenia i pojemności silnika, a nie wielkości bagażnika.

4. Okres użytkowania: cena potwierdzona przy rezerwacji odnosi się do okresu 24 godzin od chwili rozpoczęcia użytkowania. Jeśli na przykład okres użytkowania kończy się o godzinie 10:00, zaś Państwo planują zwrócić samochód dopiero ok. 12:00 tego dnia, konieczne jest dokonanie rezerwacji od razu na kolejny dzień. W przeciwnym razie Usługodawca naliczy dodatkową opłatę, która będzie odpowiadała cenie kolejnej doby najmu. Jeżeli dopłata jest uiszczana na miejscu, jest zgodna z lokalną, wyższą taryfą.

5. Odbiór pojazdu: w zależności od rezerwacji – w punkcie wypożyczania na lotnisku, w mieście, z dostawą do hotelu w obowiązujących godzinach pracy. W niektórych miejscowościach do punktu wypożyczenia samochodu można dojechać specjalnym transportem (shuttle service). Podany na potwierdzeniu rezerwacji/voucherze termin odbioru jest wiążący. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 1 godzinę (nie dotyczy to sytuacji, gdy mamy do czynienia z opóźnieniem lotu). Po upływie tego czasu Usługodawca ma prawo do wynajmu pojazdu innej osobie (z wyjątkiem USA, gdzie okres oczekiwania wynosi 12 godzin). Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie ewentualne uszkodzenia pojazdu zostały prawidłowo oznaczone w umowie najmu. Pozwoli to uniknąć trudności przy zwrocie samochodu.

6. Wiek kierowcy/prawo jazdy: w chwili rozpoczęcia wypożyczenia kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy klasy 3 (klasy B wg norm europejskich), od co najmniej roku; prawo jazdy należy okazać w oryginale wraz z ważnym dowodem tożsamości lub paszportem. Ewentualne odrębne przepisy obowiązujące w niektórych krajach oraz określone kategorie pojazdów czy dopłaty dla młodych kierowców opisano dokładnie na potwierdzeniu rezerwacji/voucherze. U niektórych Usługodawców obowiązuje także maksymalny wiek kierowcy. W przypadku podroży do odległych zakątków świata prosimy pamiętać o zabraniu dodatkowo międzynarodowego prawa jazdy.

7. Zmiana/anulowanie rezerwacji: TUI Cars nie obciąża kosztami za zmiany lub anulowanie rezerwacji do 24 godzin przed rozpoczęciem wypożyczenia pojazdu. Późniejsza zmiana lub anulowanie rezerwacji powodują naliczenie opłaty w wysokości 80% ceny całkowitej. Dokonywanie zmian jest zależne od dostępności u dostawców i może prowadzić do zmian w cenie. Wcześniejszy zwrot lub opóźniony odbiór pojazdu nie są podstawą do zwrotu kosztów. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany nazwiska konieczne jest zarezerwowanie pojazdu ponownie, na aktualnych warunkach i w aktualnej cenie, ponieważ z punktu widzenia Usługodawcy oznacza to anulowanie i ponowną rezerwację pojazdu

8. Ubezpieczenia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zawarte w cenie wynajmu (z wyjątkiem Kuby) dla szkód osobowych i majątkowych osób trzecich. Ponieważ wysokość krajowych sum ubezpieczenia jest różna, w niektórych przypadkach cena wynajmu zawiera dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które znajduje zastosowanie po wyczerpaniu ubezpieczenia dpowiedzialności cywilnej zawartego z Usługodawcami. Szczegółowe informacje na temat wysokości sum ubezpieczenia znajdują się w warunkach użytkowania poszczególnych podmiotów wiadczących usługi. Ewentualne zgłoszenia szkód w krajach, w których obowiązuje dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, należy wysłać na podany niżej adres. Takie zgłoszenia przekażemy w Państwa imieniu do ubezpieczyciela. Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia znajdą Państwo pod adresem www.tuicars.com/pl/korzysci/.

Pełne ubezpieczenie autocasco: jest wliczone w cenę wynajmu wraz ze zwrotem udziału własnego we wszystkich krajach, z wyjątkiem Kuby. Dotyczy to również uszkodzenia opon, szyb, dachu i podwozia (z wyjątkiem przypadku nieprzestrzegania warunków użytkowania).

Ochrona przed kradzieżą: jest wliczona w cenę wynajmu i obejmuje kradzież pojazdu – przedmioty przewożone w samochodzie,  akie jak urządzenie nawigacyjne czy laptop, nie są ubezpieczone.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: jest w liczone w c enę w ynajmu w n iektórych krajach (patrz informacje na potwierdzeniu rezerwacji/voucherze), zaś w wielu innych krajach może być wykupione na miejscu za dodatkową opłatą. Ochrona ubezpieczeniowa opiera się na postanowieniach lokalnych przepisów prawa i warunkach określonych w umowie.

9. Ubezpieczenie dodatkowe na miejscu: Usługodawcy często oferują opcjonalne ubezpieczenia dodatkowe. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy na pewno ich Państwo potrzebują, ponieważ późniejszy zwrot kosztów zakupu takich ubezpieczeń nie jest możliwy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, aby nie zawierać ubezpieczenia dodatkowego w celu zniesienia udziału własnego. W przypadku wystąpienia szkody, TUI zwraca udział własny (patrz dalsze informacje).

10. Kaucja: do wpłaty wymagana jest karta kredytowa wystawiona na nazwisko pierwszego kierowcy. Nie są akceptowane karty przedpłacone, debetowe ani wirtualne karty kredytowe. Płatność zbliżeniowa lub wpłata gotówkowa nie zawsze jest możliwa. Dlatego prosimy o przygotowanie karty kredytowej z numerem PIN. Brak numeru PIN może spowodować, że karta kredytowa nie zostanie przyjęta, a pojazd nie zostanie wydany. Wyjątki u poszczególnych usługodawców dotyczące wpłat gotówkowych lub akceptacji kart kredytowych można znaleźć w warunkach korzystania z usług danego usługodawcy oraz na voucherze TUI CARS. Kaucja (nadwyżka) zostanie zatrzymana przez usługodawcę i zwrócona przez TUI w przypadku wystąpienia szkody. 

11. Tankowanie: Istnieje możliwość wyboru następujących

opcji:

a) pojazd jest z reguły wydawany z pełnym bakiem. W przypadku ewentualnych rozbieżności należy go zwrócić z taką samą ilością paliwa w baku, z jaką został wydany. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty za paliwo oraz opłata serwisowa za zatankowanie pojazdu przez Usługodawcę.

b) zakup pierwszego tankowania na warunkach obowiązujących w danym kraju (np. USA i Kanada) i zwrot pojazdu z pustym bakiem. W takim przypadku nie są zwracane koszty za paliwo pozostawione w baku.

12. Wynajem samochodu w jedną stronę: W w iększości miejsc możliwy jest zwrot pojazdu do innej wypożyczalni. Informacje dotyczące takich możliwości oraz wysokości kosztów dodatkowych naliczanych na miejscu otrzymają Państwo w chwili rezerwacji

13. Wykroczenia drogowe: Prosimy o poważne potraktowanie mandatów/grzywny i opłacenie ich na miejscu. Niektórzy Usługodawcy pobierają dodatkową opłatę manipulacyjną za obsługę formalności związanych z otrzymaniem mandatu/grzywny.

 

TUI Poland Sp. z o.o.

botuicars@tui.pl

 

W nagłych wypadkach można skorzystać z naszego serwisu czynnego 24 h na dobę pod numerem telefonu: 0049-511-353 60 19 (kontakt w języku angielskim lub niemieckim).

 

MOTOCYKLE – OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU


TUI Cars oferuje pojazdy różnych wypożyczalni (dalej „Usługodawcy”). Oprócz tego umowa najmu jest zawierana bezpośrednio między Klientem a danym Usługodawcą na miejscu. Przed podpisaniem umowy najmu należy się z nią dokładnie zapoznać i zachować jej kopię. Prosimy zapoznać się również z Warunkami Użytkowania Usługodawcy podanymi na odwrocie
potwierdzenia rezerwacji/vouchera.

1. Płatność/usługi dodatkowe: cenę w euro najmu pojazdu należy opłacić najpóźniej na 28 dni przed rozpoczęciem okresu wypożyczenia lub jeżeli do rozpoczęcia wynajmu zostało mniej niż 28 dni – płatności należy dokonać od razu. Zmian uzgodnionego sposobu płatności można dokonywać najpóźniej do 35 dni przed rozpoczęciem wynajmu. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe należy uiścić na miejscu bezpośrednio u Usługodawcy. Potwierdzenie rezerwacji/voucher, udostępnione po dokonaniu rezerwacji, należy okazać bezpośrednio u
Usługodawcy.

2. Ceny: podane ceny obowiązują tylko w przypadku wcześniejszej rezerwacji. O przedłużenie aktualnego wynajmu można zwrócić się do Usługodawcy przed zakończeniem użytkowania pojazdu.

3. Rezerwacja według kategorii pojazdu: rezerwacji dokonuje się dla określonej kategorii pojazdu. Jeśli zarezerwowany model nie będzie dostępny w danym momencie, lokalny Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia modelu takiej samej lub wyższej kategorii bez dodatkowych opłat. Możliwe jest zarezerwowanie danego modelu motocykla
poprzez rezerwację z gwarancją modelu.

4. Okres użytkowania: cena potwierdzona przy rezerwacji odnosi się do okresu 24 godzin od chwili rozpoczęcia użytkowania. Jeśli na przykład okres użytkowania kończy się o godzinie 10:00, zaś Państwo planują zwrócić motocykl dopiero ok. 12:00 tego dnia, konieczne jest dokonanie rezerwacji od razu na kolejny dzień. W przeciwnym razie Usługodawca
naliczy dodatkową opłatę, która odpowiada cenie kolejnej doby najmu. Jeżeli dopłata jest uiszczana na miejscu, jest zgodna z lokalną, wyższą taryfą.

5. Wyklucza się odbiór poza godzinami pracy wypożyczalni lub na lotnisku. Termin odbioru podany na potwierdzeniu rezerwacji/voucherze jest wiążący. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 1 godzinę (nie dotyczy to sytuacji, gdy mamy do czynienia z opóźnieniem lotu). Po upływie tego czasu Usługodawca ma prawo do wynajmu pojazdu innej osobie.
Prosimy sprawdzić, czy wszystkie ewentualne uszkodzenia pojazdu zostały prawidłowo oznaczone w umowie najmu. Pozwoli to uniknąć trudności przy zwrocie pojazdu.

6. Wiek kierowcy/prawo jazdy: w chwili rozpoczęcia wypożyczenia kierowca musi mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy klasy 1 (klasy A, A1 lub A2 wg norm europejskich), od co najmniej roku. W przypadku wypożyczenia trójkołowca wystarczy prawo jazdy klasy 3 (lub B wg norm europejskich), niezbędne jest jednak doświadczenie w prowadzeniu
motocykli. Ewentualne różnice dla poszczególnych krajów opisano na potwierdzeniu rezerwacji/ voucherze. Oryginał prawa jazdy należy okazać wraz z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. W przypadku podróży do odległych zakątków świata prosimy pamiętać o zabraniu dodatkowo międzynarodowego prawa jazdy.

7. Zmiana/anulowanie rezerwacji: Anulowanie wynajmu motocykli EagleRider możliwe jest za podaną poniżej opłatą:
Do 31. dnia przed rozpoczęciem użytkowania:
bezpłatnie
Od 30. dnia przed rozpoczęciem użytkowania:
40% ceny całkowitej
Od 24. dnia przed rozpoczęciem użytkowania:
50% ceny całkowitej
Od 17. dnia przed rozpoczęciem użytkowania:
60% ceny całkowitej
Od 10. dnia przed rozpoczęciem użytkowania
lub w przypadku nieodebrania motocykla:
80% ceny całkowitej.

Wcześniejszy zwrot lub opóźniony odbiór pojazdu nie są podstawą do zwrotu części opłaty.

8. Ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zawarte w cenie dla szkód osobowych i majątkowych osób trzecich. Ponieważ wysokość krajowych sum ubezpieczenia jest rożna, w niektórych przypadkach cena wynajmu zawiera dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które znajduje zastosowanie po wyczerpaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego z podmiotami świadczącymi usługi. Szczegółowe informacje na temat wysokości sum ubezpieczenia znajdują się w  warunkach użytkowania poszczególnych podmiotów świadczących usługi. Ewentualne zgłoszenia szkód w krajach, w których obowiązuje dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, należy wysłać na podany niżej adres. Takie zgłoszenia przekażemy w Państwa imieniu do ubezpieczyciela. Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia znajdą Państwo pod adresem https://www.tuicarscom/pl/korzysci/.

Pełne ubezpieczenie komunikacyjne oraz ochrona przed kradzieżą: zawarte w cenie wynajmu w pakiecie Gold wraz ze zwrotem udziału własnego (z wyjątkiem naruszenia warunków użytkowania). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również uszkodzenie opon. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przedmioty pozostawione w pojeździe, takie jak urządzenia nawigacyjne lub laptopy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów:nie jest zawarte w cenie i nie jest możliwy jego dodatkowy zakup na miejscu

9. Ubezpieczenia dodatkowe na miejscu: Usługodawcy często oferują opcjonalne ubezpieczenia dodatkowe. Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy na pewno ich Państwo potrzebują, ponieważ późniejszy zwrot kosztów zakupu takich ubezpieczeń nie jest możliwy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, aby nie zawierać ubezpieczenia dodatkowego w
celu zniesienia udziału własnego. W przypadku wystąpienia szkody TUI zwraca udział własny (patrz dalsze informacje).

10. Kaucja: do wpłaty wymagana jest karta kredytowa wystawiona na nazwisko pierwszego kierowcy. Nie są akceptowane karty przedpłacone, debetowe ani wirtualne karty kredytowe. Płatność zbliżeniowa lub wpłata gotówkowa nie zawsze jest możliwa. Dlatego prosimy o przygotowanie karty kredytowej z numerem PIN. Brak numeru PIN może spowodować, że karta kredytowa nie zostanie przyjęta, a pojazd nie zostanie wydany. Wyjątki u poszczególnych usługodawców dotyczące wpłat gotówkowych lub akceptacji kart kredytowych można znaleźć w warunkach korzystania z usług danego usługodawcy oraz na voucherze TUI CARS. Kaucja (nadwyżka) zostanie zatrzymana przez usługodawcę i zwrócona przez TUI w przypadku wystąpienia szkody. 

11. Tankowanie: I stnieje m ożliwość w yboru n astępujących opcji:

a) pojazd jest z reguły wydawany z pełnym bakiem. W przypadku ewentualnych rozbieżności należy go zwrócić z taką samą ilością paliwa w baku, z jaką został wydany. W przeciwnym razie zostaną naliczone koszty za paliwo oraz opłata serwisowa za zatankowanie pojazdu przez podmiot świadczący usługę.
b) zakup pierwszego tankowania na warunkach obowiązujących w danym kraju i zwrot pojazdu z pustym bakiem. W takim przypadku nie są zwracane koszty za paliwo pozostawione w baku.

12. Wynajem pojazdu w jedną stronę: W większości miejsc możliwy jest zwrot pojazdu do innej wypożyczalni. Informacje dotyczące takich możliwości oraz wysokości kosztów dodatkowych naliczanych na miejscu otrzymają Państwo w chwili rezerwacji.

13. Wykroczenia drogowe: p rosimy o p oważne p otraktowanie mandatów/grzywny i opłacenie ich na miejscu. Niektórzy Usługodawcy pobierają dodatkowa opłatę manipulacyjną za obsługę formalności związanych z otrzymaniem mandatu/grzywny.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH/PLATFORMA OS

Komisja Europejska na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Obecnie TUI Deutschland GmbH nie uczestniczy w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozstrzygania sporów, dlatego też nasi Klienci nie mogą korzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów.