1. Homepage
 2. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke informatie over het eigen risico

Bij overdracht moet ter plaatse een waarborgsom voor het voertuig worden achtergelaten. In geval van schade aan of diefstal van het voertuig wordt deze waarborgsom als eigen risico ingehouden door de verhuurder en vervolgens vergoed door TUI CARS.

Uitgezonderd van vergoeding zijn:

 • Schade wegens niet-nakoming van de huurvoorwaarden, met name door het rijden op onverharde wegen
 • Grof nalatig handelen of schade door dronkenschap achter het stuur
 • Verlies van of schade aan de autosleutel(s)
 • Schade aan de koppeling die is ontstaan door verkeerd gebruik
 • Schade aan het interieur van het voertuig
 • Kosten die zijn ontstaan door het tanken van de verkeerde brandstof
 • Voorwerpen die uit de auto zijn gestolen of beschadigd
 • Kosten die zijn ontstaan door gevolgschades, zoals wegsleep-of telefoonkosten, hotelovernachting
 • Administratiekosten voor schade, die door sommige verhuurders in rekening kunnen worden gebracht

Verder is er geen vergoeding mogelijk als de hoofdschade niet door de verzekering ter plaatse wordt geregeld, omdat hier grove nalatigheid wordt verondersteld.

In geval van schade moet de volgende aanpak ter plaatse worden gevolgd:

 • Direct de verhuurder ter plaatse op de hoogte stellen.
 • Bij een verkeersongeluk waarbij een derde partij is betrokken meteen de politie bellen en erop letten dat deze een politierapport gaat opstellen.
 • Bij het inleveren van het voertuig ter plaatse een schaderapport van de vestiging laten opstellen en ondertekenen.

Voor de vergoeding van het eigen risico dienen de volgende documenten te worden overgelegd:

 • TUI CARS reisbevestiging
 • Kopie van het huurcontract
 • Schade- en politierapport
 • Bewijs van betaling eigen risico (kwitantie, bewijs dat het bedrag van uw creditcard is afgeschreven)

Stuur deze documenten tezamen met uw bankgegevens (IBAN + BIC) a.u.b. naar onderstaand adres:

TUI Deutschland GmbH
TUI CARS
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
DUITSLAND
tuicars.klantenservice@tuicars.com

TUI CARS - Algemene gebruiksvoorwaarden (april 2019)

TUI CARS biedt voertuigen voor verschillende autoverhuurbedrijven (navolgend ‘dienstverleners’ genoemd) aan. Het huurcontract wordt ook direct tussen u en de desbetreffende dienstverlener ter plaatse afgesloten. Lees het huurcontract voor ondertekening a.u.b. aandachtig door en maak er een kopie van. Let a.u.b. goed op de gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener die op de voucher vermeld staan.

1. Betaling/extra service:
De reisprijs moet van tevoren (uiterlijk 28 dagen vóór gebruiksaanvang) worden betaald, bij last-minute reserveringen minder dan 28 dagen voor gebruiksaanvang moet meteen worden betaald. De afgesproken betaalmethode kan alleen tot 28 dagen voor gebruiksaanvang worden veranderd. Eventuele toeslagen voor extra service (bijv. kinderzitje, navigatiesysteem, ophalen van huurauto buiten de openingstijden) dienen ter plaatse bij de vestiging van de dienstverlener te worden betaald. De huurautovoucher die na de reservering naar u wordt toegestuurd, moet bij de vestiging van de dienstverlener worden overgelegd.

2. Prijzen:
De prijzen kunnen dagelijks worden gewijzigd en zijn alleen geldig bij het vooruit reserveren. Als de huurperiode van een bestaande reservering verlengd moet worden, kan dit vóór het einde van het gebruik bij TUI CARS worden aangevraagd.

3. Reservering naar autocategorie:
Reserveringen kunnen slechts per autocategorie en niet per bepaald model worden bevestigd. De dienstverleners hebben verschillende modellen in vergelijkbare grootte in hun wagenpark. De indeling in categorieën wordt bepaald door uitrusting en prestatievermogen en niet door de grootte van de kofferbak.

4. Gebruiksperiode:
De bevestigde prijs is gebaseerd op een tijdperiode van 24 uur vanaf gebruiksaanvang. Een voorbeeld: de gebruiksperiode eindigt om 10 uur, maar u bent van plan de huurauto pas om 12 uur op deze dag in te leveren. In dit geval is het voordeliger om al van tevoren een dag meer te boeken, omdat de toeslagen die ter plaatse voor het verlengen van de huurperiode in rekening gebracht worden, hoger zijn.

5. Overdracht van het voertuig:
Afhankelijk van uw voorkeur: ophalen mogelijk op de luchthaven, bij de vestiging in de stad of laten afleveren bij het hotel tijdens de desbetreffende openingstijden van de vestiging. Bij sommige reisbestemmingen is er een shuttle-service van het hotel naar de dichtstbijzijnde vestiging aanwezig. De op de voucher vermelde ophaaltijd is bindend. De wachttijd is max. 1 uur (uitgezonderd eventuele vertraging resulterend uit vluchtvertraging). Daarna is de dienstverlener bevoegd om de huurauto aan iemand anders te verhuren (uitzondering VS – hier is de wachttijd 12 uur). Controleer a.u.b. of eventuele schade aan de huurauto correct in het huurcontract is genoteerd. Zo voorkomt u later problemen bij het inleveren van de huurauto.

Bij EagleRider is bij een gebruiksperiode vanaf 3 dagen de transfer van het hotel naar de vestiging en terug tot een afstand van 7 mijl tijdens de openingstijden zonder bijkomende kosten mogelijk. EagleRider kan in plaats van een transfer een vergoeding van de taxikosten tot een bepaald bedrag aanbieden.

6. Leeftijd van bestuurder/rijbewijs:
De bestuurder moet bij gebruiksaanvang 21 jaar oud zijn en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs categorie 3 (categorie B Europese standaard) zijn. Deze moet in het origineel en met een geldig paspoort of identiteitsbewijs worden overgelegd. Deze regels kunnen echter per bestemming en autocategorie verschillen en er kunnen toeslagen voor jonge bestuurders in rekening gebracht worden. Meer informatie hierover vindt u op de voucher. Sommige landen hebben ook een maximumleeftijd. Buiten de EU is het aanbevolen ook een internationaal rijbewijs mee te nemen.

7. Wijzigen/annuleren van reservering:
Reserveringen kunnen tot 24 uur vóór aanvang van de reservering kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd – uitgezonderd Go North (Alaska). Hierna worden er kosten ter hoogte van 80% van de reisprijs in rekening gebracht. Als u de auto later wilt afhalen of vroeger wilt inleveren dan gepland, bestaat er geen aanspraak op vergoeding. Let wel, bij het veranderen van de naam van de hoofdbestuurder moet de huurauto opnieuw worden aangevraagd (er gelden de actuele voorwaarden/ prijzen) omdat dit voor de dienstverlener gelijkgesteld is aan een annulering en vervolgens een nieuwe reservering.

8. Verzekeringen:
WA-verzekering: is in de prijs inbegrepen (behalve Cuba) en dekt letselschade, materiële schade en vermogensschade aan derden. Omdat de nationale kosten voor de dekking verschillen, bevat de reisprijs in sommige landen een aanvullende WA-verzekering. Deze wordt van toepassing als de met de dienstverleners afgesloten WA-verzekering ontoereikend is. De gedetailleerde kosten voor de dekking staan in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener vermeld.

Melding van schade in landen die een aanvullende WA-verzekering hebben, stuurt u a.u.b. aan onderstaand adres. Wij gaan deze voor u naar de verzekering doorsturen.

CDW-en diefstalverzekering: is in het goudpakket met vergoeding van het eigen risico in de huurprijs inbegrepen (uitgezonderd bij niet-nakoming van de gebruiksvoorwaarden). Schade aan banden is gedekt (behalve Zuid-Africa). (Persoonlijke) voorwerpen in de motorfiets zoals navigatiesysteem of laptop zijn niet verzekerd. Personen Inzittenden Verzekering (PAI): niet in de huurprijs inbegrepen en kan niet ter plaatse worden bijgeboekt.

9. Aanvullende verzekeringen ter plaatse:
De dienstverleners bieden vaak aanvullende verzekeringen aan. Controleer a.u.b. of u deze daadwerkelijk nodig heeft, achteraf zijn er geen vergoedingen mogelijk. Let op: sluit geen aanvullende verzekering voor de uitsluiting van het eigen risico af. Het eigen risico wordt in geval van schade gerestitueerd door TUI (zie belangrijke informatie).

10. Waarborg:
Een creditcard op naam van de eerste bestuurder is noodzakelijk voor het achterlaten van de waarborg. Belangrijk: prepaidkaart of betaalpas wordt niet geaccepteerd. Het betalen van de waarborg in contanten is maar in sommige landen of voor bepaalde autocategorieën mogelijk (zie voucher). De waarborg voor de huurauto (eigen risico) wordt in geval van schade door de dienstverlener ingehouden en vervolgens door TUI CARS vergoed.

11. Tankvulling:
Er zijn de volgende opties:

a) De huurauto wordt doorgaans volgetankt overgedragen. Bij eventuele afwijkingen moet de tankvulling bij het inleveren in ieder geval dezelfde zijn als bij de overdracht. Anders kunnen er kosten voor benzine alsook servicekosten voor het aftanken door de dienstverlener in rekening gebracht worden.

b) Het kopen van de eerste tankvulling (ter hoogte van de in een land gebruikelijke kosten bijv. VS + Canada) en het inleveren met een lege tank. Het resterende brandstofdeel wordt in dit geval niet vergoed.

12. Oneway-huur:
Bij de meeste bestemmingen is het mogelijk de huurauto bij een andere verhuurvestiging in te leveren. Informeert u zich a.u.b. tijdens het reserveren over de mogelijkheden en hoogte van bijkomende kosten die ter plaatse moeten worden betaald.

13. Verkeersboetes:
Neem verkeersboetes en bekeuringen serieus en betaal deze nog ter plaatse. Sommige dienstverleners brengen voor de verwerking en zending administratiekosten in rekening.

TUI Deutschland GmbH
TUI CARS
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
DUITSLAND
tuicars.klantenservice@tuicars.com

In het geval van nood is onze speciale 24/7-service onder het telefoonnummer +49 (0)511 35 36 0190 voor u bereikbaar.

Eagle Rider (Motorfiets) – Algemene gebruiksvoorwaarden

TUI CARS biedt voertuigen voor verschillende autoverhuurbedrijven (navolgend ‘dienstverleners’ genoemd) aan. Het huurcontract wordt ook direct tussen u en de desbetreffende dienstverlener ter plaatse afgesloten. Lees het huurcontract voor ondertekening a.u.b. aandachtig door en maak er een kopie van. Let a.u.b. goed op de gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener die op de voucher vermeld staan.

1. Betaling/extra service:
De reisprijs moet van tevoren (uiterlijk 28 dagen vóór gebruiksaanvang) worden betaald, bij last-minute reserveringen minder dan 28 dagen voor gebruiksaanvang moet meteen worden betaald. De afgesproken betaalmethode kan alleen tot 28 dagen voor gebruik worden veranderd. Eventuele toeslagen voor extra service dienen bij de vestiging van de dienstverlener te worden betaald. De voucher die na de reservering naar u wordt toegestuurd, moet bij de vestiging van de dienstverlener worden overgelegd.

2. Prijzen:
De prijzen kunnen dagelijks worden gewijzigd en zijn alleen geldig bij het vooruit reserveren. Als de huurperiode van een bestaande reservering verlengd moet worden, kan dit vóór het einde van het gebruik bij TUI CARS worden aangevraagd.

3. Reservering naar categorie:
Reserveringen worden voor een bepaalde voertuigcategorie bevestigd. Als het geboekte model kortstondig niet beschikbaar is, behoudt de dienstverlener ter plaatse zich het recht voor om een model van gelijke of hogere kwaliteit zonder een toeslag ter beschikking te stellen. Bij boeking van de modelgarantie kan het geboekte motorfietsmodel worden gegarandeerd.

4. Gebruiksperiode:
De bevestigde prijs is gebaseerd op een tijdperiode van 24 uur vanaf gebruiksaanvang. Een voorbeeld: de gebruiksperiode eindigt om 10 uur, maar u bent van plan om de motorfiets pas om 12 uur op deze dag in te leveren. In dit geval is het voordeliger om al van tevoren een dag meer te boeken, omdat de toeslagen, die ter plaatse voor het verlengen van de huurperiode in rekening gebracht worden hoger zijn.

5. Overdracht van de motorfiets:
Het ophalen buiten de openingstijden van de vestiging of bij de luchthaven is niet mogelijk. De op de voucher vermelde ophaaltijd is bindend. De wachttijd is max. 1 uur (uitgezonderd eventuele vertraging resulterend uit vluchtvertraging). Daarna is de dienstverlener bevoegd om de motorfiets aan iemand anders te verhuren. Controleer a.u.b. of eventuele schade aan de motorfiets correct in het huurcontract is genoteerd. Zo voorkomt u later problemen bij de inlevering.

Bij EagleRider is bij een gebruiksperiode vanaf 3 dagen de transfer van de luchthaven of het hotel naar de vestiging en terug tot een afstand van 7 mijl tijdens de openingstijden zonder bijkomende kosten mogelijk. Met name vanaf de luchthavens kan EagleRider in plaats van een transfer een vergoeding van de taxikosten tot een bepaald bedrag aanbieden.

6. Leeftijd van bestuurder/rijbewijs:
De bestuurder moet bij aanvang van de dienst 21 jaar oud zijn en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs categorie 1 (categorie A, A1 of A2 Europese standaard) zijn. Voor het gebruik van trikes is een rijbewijs van de categorie 3 (categorie B Europese standaard) voldoende, echter is het een vereiste om ervaring met het rijden van motorfietsen te hebben. Afwijkende regelingen voor enkele landen worden op de voucher beschreven. Het rijbewijs moet in het origineel en met een geldig paspoort of identiteitsbewijs worden overgelegd. In sommige landen is het meenemen van een internationaal rijbewijs verplicht.

7. Wijzigen/annuleren van reservering:
Het annuleren van motorfietsen van EagleRider is mogelijk, met de volgende bijkomende kosten:

Tot de 31de dag vóór aanvang van de reservering: kosteloos
Vanaf de 30de dag vóór aanvang van de reservering: 40% van de reisprijs
Vanaf de 24de dag vóór aanvang van de reservering: 50% van de reisprijs
Vanaf de 17de dag vóór aanvang van de reservering: 60% van de reisprijs
Vanaf de 10de dag vóór aanvang van de reservering of het niet ophalen van de motorfiets: 80% van de reisprijs
Als u de motorfiets later wilt afhalen of vroeger wilt inleveren dan gepland, bestaat er geen aanspraak op vergoeding.

8. Verzekeringen:
WA-verzekering: is in de prijs inbegrepen en dekt letselschade, materiële schade en vermogensschade aan derden. Omdat de nationale kosten voor de dekking verschillen, bevat de reisprijs in sommige landen een aanvullende WA-verzekering. Deze wordt van toepassing als de met de dienstverleners afgesloten WA-verzekering ontoereikend is. De gedetailleerde kosten voor de dekking staan in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener vermeld.

Melding van schade in landen die een aanvullende WA-verzekering hebben, stuurt u a.u.b. aan onderstaand adres. Wij gaan deze voor u naar de verzekering doorsturen.

CDW-en diefstalverzekering: is in het goudpakket met vergoeding van het eigen risico in de huurprijs inbegrepen (uitgezonderd bij niet-nakoming van de gebruiksvoorwaarden). Schade aan banden is gedekt (behalve Zuid-Africa). (Persoonlijke) voorwerpen in de motorfiets zoals navigatiesysteem of laptop zijn niet verzekerd.

Personen Inzittenden Verzekering (PAI): niet in de huurprijs inbegrepen en kan niet ter plaatse worden bijgeboekt.

9. Aanvullende verzekeringen ter plaatse:
De dienstverleners bieden vaak aanvullende verzekeringen aan. Controleer a.u.b. of u deze daadwerkelijk nodig heeft, achteraf zijn er geen vergoedingen mogelijk. Let op: sluit geen aanvullende verzekering voor de uitsluiting van het eigen risico af. Het eigen risico wordt in geval van schade gerestitueerd door TUI (zie belangrijke informatie).

10. Waarborg:
Een creditcard op naam van de bestuurder is noodzakelijk voor het voldoen van de waarborg. Belangrijk: prepaidkaart of betaalpas wordt niet geaccepteerd. De waarborg voor de motorfiets (eigen risico) wordt in geval van schade door de dienstverlener ingehouden en vervolgens door TUI CARS vergoed (voor zover de serviceomschrijving van het gereserveerde pakket geen eigen risico voorziet).

11. Tankvulling:
Er zijn de volgende opties:
a) De motorfiets wordt doorgaans volgetankt overgedragen. Bij eventuele afwijkingen moet de tankvulling bij het inleveren in ieder geval dezelfde zijn als bij de overdracht. Anders kunnen er kosten voor benzine alsook servicekosten voor het tanken door de dienstverlener in rekening gebracht worden.
b) Het kopen van de eerste tankvulling ter hoogte van de in een land gebruikelijke kosten (in het platinapakket inbegrepen) en het inleveren met een lege tank. Het resterende brandstofdeel wordt in dit geval niet vergoed.

12. Oneway-huren:
Bij de meeste bestemmingen is het mogelijk de motorfiets bij een andere vestiging van de dienstverlener in te leveren. Informeert u zich tijdens het reserveren a.u.b. over de mogelijkheden en hoogte van bijkomende kosten die ter plaatse moeten worden betaald.

13. Verkeersboetes:
Neem verkeersboetes en bekeuringen serieus en betaal deze nog ter plaatse. Sommige dienstverleners brengen voor de verwerking en zending administratiekosten in rekening.

TUI Deutschland GmbH 
TUI CARS
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
DUITSLAND
tuicars.klantenservice@tuicars.com 

In het geval van nood is onze speciale 24/7-service onder het telefoonnummer +49 (0)511 35 36 019 voor u bereikbaar.

ONLINE PLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTIGING

De Europese Commissie heeft een platform opgezet om online de beslechtiging van consumentengeschillen te bevorderen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. TUI Deutschland GmbH is tegenwoordig niet aangesloten bij dit vrijwillig proces voor alternative geschillenbeslechtiging. Onze klanten kunnen dus van dit Europees online platform voor geschillenbeslechtiging geen gebruik maken.