1. Startpagina
 2. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke informatie over het eigen risico

Bij overdracht moet ter plaatse een waarborgsom voor het voertuig worden achtergelaten. In geval van schade aan of diefstal van het voertuig wordt deze waarborgsom als eigen risico ingehouden door de verhuurder en vervolgens vergoed door TUI CARS.

Uitgezonderd van vergoeding zijn:

 • Schade wegens niet-nakoming van de huurvoorwaarden, met name door het rijden op onverharde wegen
 • Grof nalatig handelen of schade door dronkenschap achter het stuur
 • Verlies van of schade aan de autosleutel(s)
 • Schade aan de koppeling die is ontstaan door verkeerd gebruik
 • Schade aan het interieur van het voertuig
 • Kosten die zijn ontstaan door het tanken van de verkeerde brandstof
 • Voorwerpen die uit de auto zijn gestolen of beschadigd
 • Kosten die zijn ontstaan door gevolgschades, zoals wegsleep-of telefoonkosten, hotelovernachting
 • Administratiekosten voor schade, die door sommige verhuurders in rekening kunnen worden gebracht

Verder is er geen vergoeding mogelijk als de hoofdschade niet door de verzekering ter plaatse wordt geregeld, omdat hier grove nalatigheid wordt verondersteld.

In geval van schade moet de volgende aanpak ter plaatse worden gevolgd:

 • Direct de verhuurder ter plaatse op de hoogte stellen
 • Bij een verkeersongeluk waarbij een derde partij is betrokken meteen de politie bellen en erop letten dat deze een politierapport gaat opstellen
 • Bij het inleveren van het voertuig ter plaatse een schaderapport van de vestiging laten opstellen en ondertekenen.

Voor de vergoeding van het eigen risico dienen de volgende documenten te worden overgelegd:

 • TUI CARS reisbevestiging
 • Kopie van het huurcontract
 • Schade- en politierapport
 • Bewijs van betaling eigen risico (kwitantie, bewijs dat het bedrag van uw creditcard is afgeschreven)

Stuur deze documenten tezamen met uw bankgegevens (IBAN + BIC) a.u.b. naar onderstaand adres:

TUI Deutschland GmbH
TUI CARS
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
DUITSLAND
tuicars.klantenservice@tuicars.com

TUI CARS - Algemene gebruiksvoorwaarden (September 2022)

TUI CARS biedt voertuigen voor verschillende autoverhuurbedrijven (navolgend ‘dienstverleners’ genoemd) aan. Het huurcontract wordt ook direct tussen u en de desbetreffende dienstverlener ter plaatse afgesloten. Lees het huurcontract voor ondertekening a.u.b. aandachtig door en maak er een kopie van. Let a.u.b. goed op de gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener die op de voucher vermeld staan.

1. Betaling/extra service: De huurprijs moet van tevoren (uiterlijk 28 dagen vóór gebruiksaanvang) worden betaald, bij last-minute reserveringen minder dan 28 dagen voor gebruiksaanvang moet meteen worden betaald. De afgesproken betaalmethode kan alleen tot 35 dagen voor gebruiksaanvang worden veranderd. Eventuele toeslagen voor extra service (bijv. kinderzitje, ophalen van huurauto buiten de openingstijden) dienen ter plaatse bij de vestiging van de dienstverlener te worden betaald. De TUI CARS voucher moet bij de vestiging van de dienstverlener worden overgelegd.

2. Prijzen: De prijzen zijn alleen geldig bij het vooruit reserveren. Als de huurperiode van een bestaande reservering verlengd moet worden, kan dit vóór het einde van het gebruik bij TUI CARS worden aangevraagd.

3. Reservering naar autocategorie: Reserveringen kunnen slechts per autocategorie en niet per bepaald model worden bevestigd. De dienstverleners hebben verschillende modellen in vergelijkbare grootte in hun wagenpark. De indeling in categorieën wordt bepaald door uitrusting en prestatievermogen en niet door de grootte van de kofferbak.

4. Gebruiksperiode: De bevestigde prijs is gebaseerd op een tijdperiode van 24 uur vanaf gebruiksaanvang. Een voorbeeld: de gebruiksperiode eindigt om 10 uur, maar u bent van plan de huurauto pas om 12 uur op deze dag in te leveren. In dit geval is het voordeliger om al van tevoren een dag meer te boeken, omdat de toeslagen die ter plaatse voor het verlengen van de huurperiode in rekening gebracht worden, hoger zijn.

5. Overdracht van het voertuig: Afhankelijk van uw voorkeur: ophalen mogelijk op de luchthaven, bij de vestiging in de stad of laten afleveren bij het hotel tijdens de desbetreffende openingstijden van de vestiging. Bij sommige reisbestemmingen is er een shuttle-service van het hotel naar de dichtstbijzijnde vestiging aanwezig. De op de voucher vermelde ophaaltijd is bindend. De wachttijd is max. 1 uur (uitgezonderd eventuele vertraging resulterend uit vluchtvertraging, als een vluchtnummer is genoteerd in de boeking). Daarna is de dienstverlener bevoegd om de huurauto aan iemand anders te verhuren (uitzondering VS – hier is de wachttijd 12 uur). Controleer a.u.b. of eventuele schade aan de huurauto in het huurcontract is genoteerd. Zo voorkomt u later problemen bij het inleveren van de huurauto.

6. Leeftijd van bestuurder/rijbewijs: De bestuurder moet bij gebruiksaanvang 21 jaar oud zijn en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs categorie B (Europese standaard) zijn. Deze moet in het origineel en met een geldig paspoort of identiteitsbewijs worden overgelegd. De precieze bepalingen van de dienstverlener (afwijkingen voor bepaalde voertuigcategorieën, toeslagen voor jonge bestuurders en maximumleeftijd) zijn te vinden in de TUI CARS-voucher.  Buiten de EU is het aanbevolen ook een internationaal rijbewijs mee te nemen.

7. Wijzigen/annuleren van reservering: TUI Cars brengt tot 24 uur voor aanvang van de reservering geen kosten in rekening voor omboekingen en annuleringen. Omboekingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanbieders en kunnen leiden tot prijswijzigingen. Voor annuleringen vanaf 24 uur voor het ophalen, wordt een vergoeding van 80% van de huurprijs van de huurauto in rekening gebracht. Als u de auto later wilt afhalen of vroeger wilt inleveren dan gepland, bestaat er geen aanspraak op vergoeding. Let wel, bij het veranderen van de naam van de hoofdbestuurder moet de huurauto opnieuw worden aangevraagd (er gelden de actuele voorwaarden/ prijzen) omdat dit voor de dienstverlener gelijkgesteld is aan een annulering en vervolgens een nieuwe reservering.

8. Verzekeringen:

WA-verzekering: is in de prijs inbegrepen (behalve Cuba) en dekt letselschade, materiële schade en vermogensschade aan derden. Omdat de nationale kosten voor de dekking verschillen, bevat de huurprijs in sommige landen een aanvullende WA-verzekering. Deze wordt van toepassing als de met de dienstverleners afgesloten WA-verzekering ontoereikend is. De gedetailleerde kosten voor de dekking staan in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener vermeld.

Melding van schade in landen die een aanvullende WA-verzekering hebben, stuurt u a.u.b. aan onderstaand adres. Wij gaan deze voor u naar de verzekering doorsturen. Voor meer informatie over verzekeringsdekking, bezoek www.tuicars.com/nl/voordelen

CDW-verzekering: is in alle landen (behalve Cuba) met vergoeding van eigen risico in de huurprijs inbegrepen. Glas-banden-bodem-dakschades zijn ook gedekt (behalve bij niet-nakoming van gebruiksvoorwaarden).

Diefstalverzekering: is inbegrepen in de huurprijs en dekt de schade bij diefstal van de huurauto. (Persoonlijke) voorwerpen in de auto zoals navigatiesysteem zijn niet verzekerd.

Personen Inzittenden Verzekering (PAI): is in sommige landen in de prijs inbegrepen (zie informatie op de voucher) en kan bij veel dienstverleners ter plaatse voor een toeslag worden afgesloten. De dekking door de verzekering is gebaseerd op de lokale wettelijke bepalingen en contractvoorwaarden.

9. Aanvullende verzekeringen ter plaatse: De dienstverleners bieden vaak aanvullende verzekeringen aan. Controleer a.u.b. of u deze daadwerkelijk nodig heeft, achteraf zijn er geen vergoedingen mogelijk. Let er ook op dat u geen aanvullende verzekering afsluit die het eigen risico afkoopt. Het eigen risico wordt in geval van schade van TUI CARS vergoed (zie Belangrijke informatie over het eigen risico).

10. Waarborg: Een creditcard op naam van de eerste bestuurder is noodzakelijk om de waarborg te voldoen. Prepaidkaarten, betaalpassen of virtuele creditcards worden niet geaccepteerd. Contactloos betalen of een waarborg in contanten is niet altijd mogelijk. Houd daarom uw creditcard met pincode gereed. Als u de pincode niet weet, is het mogelijk dat de creditcard niet wordt geaccepteerd en de gereserveerde huurauto niet wordt overhandigd. Uitzonderingen bij sommige dienstverleners met betrekking tot het betalen van de waarborg in contanten of creditcardacceptatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder of op de TUI CARS-voucher). De waarborg voor de huurauto (eigen risico) wordt in geval van schade door de dienstverlener ingehouden en vervolgens door TUI vergoed.

11. Tankvulling: Er zijn de volgende opties:

a) De huurauto wordt doorgaans volgetankt overgedragen. Bij eventuele afwijkingen moet de tankvulling bij het inleveren dezelfde zijn als bij de overdracht. Anders kunnen er kosten voor benzine alsook servicekosten voor het aftanken door de dienstverlener in rekening gebracht worden.

b) Het kopen van de eerste tankvulling (ter hoogte van de in een land gebruikelijke kosten bijv. VS + Canada) en het inleveren met een lege tank. Het resterende brandstofdeel wordt in dit geval niet vergoed.

12. Oneway-huur: Bij de meeste dienstverleners is het mogelijk de huurauto bij een andere verhuurvestiging in te leveren. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de hoogte van de bijkomende kosten verwijzen wij u naar de TUI Cars voucher / de algemene voorwaarden van de dienstverlener.

13. Verkeersboetes: Betal verkeersboetes en bekeuringen nog ter plaatse. Sommige dienstverleners brengen voor de verwerking en zending administratiekosten in rekening.

14. Contact:

TUI Deutschland GmbH (TUI CARS),
Karl-Wiechert-Allee 23, D-30625 Hannover

Voor de reis: 
Reserveringsbureau (zie voucher)

Tijdens de reis:
Dienstverlener ter plaatse of onze speciale 24/7-service telefoonnummer 0049-511-353 60 190

Na de reis:
Tuicars.klantenservice@tuicars.com

 

Eagle Rider (Motorfiets) – Algemene gebruiksvoorwaarden (September 2022)

TUI CARS biedt voertuigen voor verschillende autoverhuurbedrijven (navolgend ‘dienstverleners’ genoemd) aan. Het huurcontract wordt ook direct tussen u en de desbetreffende dienstverlener ter plaatse afgesloten. Lees het huurcontract voor ondertekening a.u.b. aandachtig door en maak er een kopie van. Let a.u.b. goed op de gebruiksvoorwaarden van de dienstverlener die op de voucher vermeld staan.

1. Betaling/extra service: De huurprijs moet van tevoren (uiterlijk 28 dagen vóór gebruiksaanvang) worden betaald, bij last-minute reserveringen minder dan 28 dagen voor gebruiksaanvang moet meteen worden betaald. De afgesproken betaalmethode kan alleen tot 35 dagen voor gebruiksaanvang worden veranderd. Eventuele toeslagen voor extra service dienen ter plaatse bij de vestiging van de dienstverlener te worden betaald. De TUI CARS voucher moet bij de vestiging van de dienstverlener worden overgelegd.

2. Prijzen: De prijzen zijn alleen geldig bij het vooruit reserveren. De verlenging van een bestaande reservering is alleen mogelijk volgens de ter plaatse gepubliceerde voorwaarden.

3. Reservering naar autocategorie: Reserveringen worden voor een bepaalde voertuigcategorie bevestigd. Als het geboekte model kortstondig niet beschikbaar is, behoudt de dienstverlener ter plaatse zich het recht voor om een model van gelijke of hogere kwaliteit zonder een toeslag ter beschikking te stellen. Bij boeking van de modelgarantie kan het geboekte motorfietsmodel worden gegarandeerd.

4. Gebruiksperiode: De bevestigde prijs is gebaseerd op een tijdperiode van 24 uur vanaf gebruiksaanvang. Een voorbeeld: de gebruiksperiode eindigt om 10 uur, maar u bent van plan de motorfiets pas om 12 uur op deze dag in te leveren. In dit geval is het voordeliger om al van tevoren een dag meer te boeken, omdat de toeslagen die ter plaatse voor het verlengen van de huurperiode in rekening gebracht worden, hoger zijn.

5. Overdracht van het voertuig: Het ophalen buiten de openingstijden van de vestiging of bij de luchthaven is niet mogelijk. De op de voucher vermelde ophaaltijd is bindend. De wachttijd is max. 1 uur (uitgezonderd eventuele vertraging resulterend uit vluchtvertraging, als een vluchtnummer is genoteerd in de boeking). Daarna is de dienstverlener bevoegd om de motorfiets aan iemand anders te verhuren. Controleer a.u.b. of eventuele schade aan de huurauto in het huurcontract is genoteerd. Zo voorkomt u later problemen bij het inleveren van de motorfiets.

6. Leeftijd van bestuurder/rijbewijs: De bestuurder moet bij gebruiksaanvang 21 jaar oud zijn en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs categorie 1 (categorie A, A1 of A2 Europese standaard) zijn. Deze moet in het origineel en met een geldig paspoort of identiteitsbewijs worden overgelegd. Voor het gebruik van trikes is een rijbewijs van de categorie 3 (categorie B Europese standaard) voldoende, echter is het een vereiste om ervaring met het rijden van motorfietsen te hebben. De precieze bepalingen van de dienstverlener (afwijkingen voor bepaalde voertuigcategorieën of landen) zijn te vinden in de TUI CARS-voucher. In sommige landen is het meenemen van een internationaal rijbewijs verplicht.

7. Wijzigen/annuleren van reservering: Het annuleren van motorfietsen van EagleRider is mogelijk, met de volgende kosten:

Tot de 31de dag vóór aanvang van de reservering: kosteloos
Vanaf de 30de dag vóór aanvang van de reservering: 40% van de reisprijs
Vanaf de 24de dag vóór aanvang van de reservering: 50% van de reisprijs
Vanaf de 17de dag vóór aanvang van de reservering: 60% van de reisprijs
Vanaf de 10de dag vóór aanvang van de reservering of het niet ophalen van de motorfiets: 80% van de reisprijs
Als u de motorfiets later wilt afhalen of vroeger wilt inleveren dan gepland, bestaat er geen aanspraak op vergoeding.

Let wel, bij het veranderen van de naam van de hoofdbestuurder moet de huurauto opnieuw worden aangevraagd (er gelden de actuele voorwaarden/ prijzen) omdat dit voor de dienstverlener gelijkgesteld is aan een annulering en vervolgens een nieuwe reservering.

8. Verzekeringen:

WA-verzekering: is in de prijs inbegrepen en dekt letselschade, materiële schade en vermogensschade aan derden. Omdat de nationale kosten voor de dekking verschillen, bevat de huurprijs in sommige landen een aanvullende WA-verzekering. Deze wordt van toepassing als de met de dienstverleners afgesloten WA-verzekering ontoereikend is. De gedetailleerde kosten voor de dekking staan in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener vermeld.

Melding van schade in landen die een aanvullende WA-verzekering hebben, stuurt u a.u.b. aan onderstaand adres. Wij gaan deze voor u naar de verzekering doorsturen. Voor meer informatie over verzekeringsdekking, bezoek www.tuicars.com/nl/voordelen

CDW- en diefstalverzekering: is in het goudpakket met vergoeding van het eigen risico in de huurprijs inbegrepen. Schade aan banden is gedekt (uitgezonderd bij niet-nakoming van de gebruiksvoorwaarden). (Persoonlijke) voorwerpen in de motorfiets zoals navigatiesysteem zijn niet verzekerd.

Ongevallenverzekering voor passagiers: is niet bij de prijs inbegrepen (zie voucher) en kan ter plaatse op sommige stations tegen betaling worden afgesloten. De verzekeringsdekking is gebaseerd op de plaatselijke wettelijke voorschriften en contractuele voorwaarden.

9. Aanvullende verzekeringen ter plaatse: De dienstverleners bieden vaak aanvullende verzekeringen aan. Controleer a.u.b. of u deze daadwerkelijk nodig heeft, achteraf zijn er geen vergoedingen mogelijk. Let er ook op dat u geen aanvullende verzekering afsluit die het eigen risico afkoopt. Het eigen risico wordt in geval van schade van TUI CARS vergoed (zie Belangrijke informatie over het eigen risico).

10. Waarborg: Een creditcard op naam van de eerste bestuurder is noodzakelijk om de waarborg te voldoen. Prepaidkaarten, betaalpassen of virtuele creditcards worden niet geaccepteerd. Contactloos betalen of een waarborg in contanten is niet altijd mogelijk. Houd daarom uw creditcard met pincode gereed. Als u de pincode niet weet, is het mogelijk dat de creditcard niet wordt geaccepteerd en de gereserveerde huurauto niet wordt overhandigd. Uitzonderingen bij sommige dienstverleners met betrekking tot het betalen van de waarborg in contanten of creditcardacceptatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder of op de TUI CARS-voucher). De waarborg voor de huurauto (eigen risico) wordt in geval van schade door de dienstverlener ingehouden en vervolgens door TUI vergoed.

11. Tankvulling: Er zijn de volgende opties:

a) De motorfiets wordt doorgaans volgetankt overgedragen. Bij eventuele afwijkingen moet de tankvulling bij het inleveren dezelfde zijn als bij de overdracht. Anders kunnen er kosten voor benzine alsook servicekosten voor het aftanken door de dienstverlener in rekening gebracht worden.

b) Het kopen van de eerste tankvulling en het inleveren met een lege tank. Het resterende brandstofdeel wordt in dit geval niet vergoed.

12. Oneway-huur: Bij de meeste dienstverleners is het mogelijk de motorfiets bij een andere verhuurvestiging in te leveren. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de hoogte van de bijkomende kosten verwijzen wij u naar de TUI Cars voucher / de algemene voorwaarden van de dienstverlener.

13. Verkeersboetes: Betal verkeersboetes en bekeuringen nog ter plaatse. Sommige dienstverleners brengen voor de verwerking en zending administratiekosten in rekening.

14. Contact:

TUI Deutschland GmbH (TUI CARS),
Karl-Wiechert-Allee 23, D-30625 Hannover

Voor de reis: 
Reserveringsbureau (zie voucher)

Tijdens de reis:
Dienstverlener ter plaatse of onze speciale 24/7-service telefoonnummer 0049-511-353 60 190

Na de reis:
Tuicars.klantenservice@tuicars.com

 

 

ONLINE PLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTIGING

De Europese Commissie heeft een platform opgezet om online de beslechtiging van consumentengeschillen te bevorderen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. TUI Deutschland GmbH is tegenwoordig niet aangesloten bij dit vrijwillig proces voor alternative geschillenbeslechtiging. Onze klanten kunnen dus van dit Europees online platform voor geschillenbeslechtiging geen gebruik maken.