1. Strona główna
 2. Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

W związku z wejściem w życie nowego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE wprowadziliśmy pewne zmiany w informacjach o naszej polityce prywatności. Teraz informujemy Państwa jeszcze bardziej szczegółowo o tym, w jaki sposób TUI postępuje z danymi osobowymi.

Trusted. Unique. Inspiring. TUI zapewnia swoim Klientom na całym świecie niezapomniane chwile i spełnia ich marzenia. Odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi, które nam Państwo udostępniają, jest ważną częścią tego procesu Chcemy, aby mieli Państwo pewność, że Państwa dane są u nas bezpieczne, a także aby wiedzieli Państwo, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zapewnić Państwu jeszcze lepsze, unikalne i inspirujące doświadczenia. Więcej informacji o nas znajdą Państwo na stronie internetowej Grupy TUI.

Zakres niniejszej informacji o ochronie danych

Administratorem danych jest TUI Deutschland GmbH (w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych określane w pierwszej osobie liczby mnogiej) należące do Grupy TUI.
Uważamy za swój obowiązek, aby w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ochrony Państwa danych działać zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania. Państwa prywatność jest dla nas ważna, dlatego prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszą informacją o polityce prywatności. Wyjaśnia ona:

 • jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i dlaczego,
 • kiedy i w jaki sposób możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy TUI oraz innym podmiotom,
 • jakie mają Państwo możliwości dostępu i aktualizacji swoich danych osobowych.

Staraliśmy się, aby ta informacja była możliwie jak najbardziej przystępna. Jeśli nie są Państwo zaznajomieni z pojęciami takimi jak „administrator danych” czy „szczególne kategorie danych osobowych", prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Kluczowe pojęcia.

Dane osobowe, które gromadzimy

 

Rejestrując się w celu uzyskania dostępu do naszych usług, prawdopodobnie przesyłają nam Państwo:

 • dane osobowe, takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu i data urodzenia,
 • dane do logowania się na konto, takie jak nazwa użytkownika i wybrane przez Państwa hasło.

Gdy rezerwują Państwo podróż lub inne produkty z naszej oferty, zbieramy dane w celu realizacji zawieranej z nami umowy: 

 • dane osobowe, takie jak adres, adres e-mail, numer telefonu i data urodzenia,
 • dane osobowe pozostałych podróżnych,
 • dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej, informacje o koncie, adres do faktury),
 • zarezerwowane przez Państwa produkty lub usługi.

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub korzystają z naszych aplikacji mobilnych, prawdopodobnie zbieramy następujące dane: 

 • Państwa preferencje dotyczące podróży,
 • informacje o Państwa zachowaniu na naszych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych,
 • informacje o tym, że kliknęli Państwo na jedną z naszych reklam, w tym takich, które są wyświetlane na stronach internetowych innych podmiotów,
 • informacje o metodach dostępu do naszych usług cyfrowych, w tym system operacyjny, adres IP, identyfikatory online i dane przeglądarki,
 • preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

Jeśli kupują Państwo nasze produkty w naszych sklepach lub online, prawdopodobnie pozyskujemy następujące dane: 

 • dane o podróżnym, dane paszportowe, inne dane identyfikacyjne,
 • dane ubezpieczeniowe,
 • istotne dane medyczne oraz wszelkie szczególne wymogi, w tym dietetyczne lub spowodowane względami religijnymi oraz związane z upośledzeniem sprawności fizycznej,
 • dane o dokonanych przez Państwa zakupach, takie jak: co, kiedy i gdzie Państwo kupili, w jaki sposób zapłacili, a także informacje kredytowe lub inne informacje o płatnościach,
 • informacje o Państwa zachowaniu na naszych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych,
 • informacje o tym, że kliknęli Państwo na jedną z naszych reklam, w tym takich, które są wyświetlane na stronach internetowych innych podmiotów,
 • informacje o metodach dostępu do naszych usług cyfrowych, w tym system operacyjny, adres IP, identyfikatory online i dane przeglądarki,
 • preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, my kontaktujemy się z Państwem lub wezmą Państwo udział w promocjach, konkursach, ankietach dotyczących naszych usług, możemy zbierać następujące dane: 

 • dane osobowe podawane podczas kontaktu z nami, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty i telefonu lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe,
 • szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości cyfrowych, które wysyłamy do Państwa i które Państwo otwierają, w tym linki zawarte w tych wiadomościach, na które Państwo klikną,
 • Państwa opinie i odpowiedzi na pytania z ankiety dla Klientów.

Inne źródła danych osobowych 

 • Możemy wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak firmy udostępniające informacje i dane, partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • Państwa zakład ubezpieczeń, jego agenci i personel medyczny mogą przekazywać nam istotne dane osobowe i konkretne kategorie danych osobowych w sytuacjach, gdy musimy działać w Państwa imieniu lub w imieniu innych Klientów, lub w nagłych wypadkach.
 • W przypadku zalogowania się przy użyciu własnych danych dostępu do mediów społecznościowych w celu połączenia się z naszymi platformami i usługami online za pośrednictwem takich dostawców, jak Facebook, Google+ lub Twitter, wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, lokalizacja i inne informacje, którymi chcą się Państwo z nami podzielić.
 • Możemy korzystać z nagrań z kamer monitorujących, adresów IP i danych przeglądarki zgromadzonych w naszych sklepach, pomieszczeniach biurowych, innych budynkach, a także statkach wycieczkowych albo w ich sąsiedztwie.

Przekazywane nam przez Państwa dane osobowe dotyczące innych osób 

 • Wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe innych osób, np. dalsze informacje w ramach Państwa rezerwacji.
 • Przekazując dane osobowe innych osób należy upewnić się, że wyrażają one na to zgodę i że mogą je Państwo przekazać. Powinni Państwo również upewnić się, że osoby te wiedzą, w jaki sposób możemy wykorzystać ich dane osobowe.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe na wiele opisanych poniżej sposobów.

Aby udostępnić Państwu zamawiane produkty i usługi

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu administrowania Państwa kontem lub rezerwacją, dostarczania Państwu produktów i usług, które Państwo zamawiają, a także w celu pomocy Państwu w realizacji zamówień i przy uzyskiwaniu zwrotu kosztów.

Po to, abyśmy mogli zarządzać naszymi produktami i usługami w codziennej pracy, oraz abyśmy wciąż je udoskonalali.

Używamy danych osobowych do zarządzania naszymi produktami, stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, programami lojalnościowymi, programami rozpoznawania Klientów i innymi usługami, a także do ich udoskonalania.

Monitorujemy, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane do ochrony Państwa danych osobowych oraz do wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z usług. Dzięki temu możemy być pewni, że korzystanie z naszych usług jest bezpieczne.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do reagowania na zdarzenia niebezpieczne, awarie lub inne zdarzenia podobnego rodzaju, a także do zarządzania takimi zdarzeniami. Czynności te mogą mieć m.in. charakter medyczny lub związany z ubezpieczeniami.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych i rozwoju wewnętrznego oraz do rozwijania i ulepszania naszej oferty produktów, usług, sklepów i systemów informatycznych, bezpieczeństwa, wiedzy specjalistycznej i metod komunikacji z Państwem.

Używamy zapisów z kamer monitorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu, kto pracuje lub jest gościem w naszych sklepach, biurach lub innych budynkach, jak również w celu wykrywania przestępstw, zapobiegania im oraz ich ścigania. Możemy korzystać z tych zapisów także do wykonywania naszych praw ustawowych oraz do obrony.

Po to, aby nawiązać z Państwem kontakt i współpracować.

Chcemy jeszcze lepiej obsługiwać naszych Klientów. Jeśli skontaktują się Państwo z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w celu jak najszybszego i jak najsprawniejszego zrealizowania zgłoszonej przez Państwa sprawy.

Musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zarządzać promocjami i konkursami, w których zdecydują się Państwo wziąć udział. Dotyczy to także tych imprez, które organizujemy wraz z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Na przykład wtedy, gdy wygrają Państwo jakąś nagrodę.

Zapraszamy – dla Państwa własnej korzyści – do udziału w ankietach dla Klientów oraz innych ankietach prowadzonych przez Grupę TUI i inne podmioty.

W celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zapewnienia Państwu usług i komunikacji marketingowej (w tym reklamy online dostosowanej do Państwa zainteresowań), możemy połączyć dane osobowe zbierane podczas zakupów w sklepie z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i z innych źródeł.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim.

Informacje marketingowe

Chcielibyśmy od czasu do czasu, na różne sposoby, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, Messengera lub telefonicznie, wysyłać Państwu oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach. Ponadto chcielibyśmy przesyłać Państwu informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Zrobimy to tylko w sytuacji, gdy wcześniej wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

Kiedy będą Państwo dokonywać u nas rezerwacji lub rejestracji, zapytamy, czy i za pośrednictwem jakiego kanału chcą Państwo otrzymywać informacje marketingowe. Zapytamy również, czy chcieliby Państwo otrzymywać informacje marketingowe od innych spółek Grupy TUI i czy możemy przekazywać Państwa dane spółkom Grupy TUI.

Państwa dane kontaktowe przekazane w celu uzyskania informacji marketingowych podlegają dodatkowej weryfikacji online. I tak na przykład w przypadku rejestrowania się do marketingu mailowego prosimy o potwierdzenie rejestracji w ramach procedury tzw. podwójnego zgłoszenia. Oznacza to, że wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z informacją marketingową dopiero po aktywacji wysłanego do Państwa linku. Podobną procedurę stosuje się w przypadku reklamy za pośrednictwem SMS lub Messengera.

 

Mogą Państwo w dowolnym czasie cofnąć wydaną przez siebie zgodę na komunikację w celach marketingowych za pomocą linku do rezygnacji np. z newsletterów zamieszczonego w naszych e-mailach marketingowych lub pod formularzem internetowym na stronie https://www.tui.com/service-kontakt/anliegen-zu-ihren-kundendaten/werbeerlaubnis-entziehen/ i odpowiedzi STOP pod numerem krótkiego wybierania na nasz SMS marketingowy. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania reklam określonym kanałem (np. telefonicznie), mogą nas Państwo również o tym fakcie poinformować, jak też o cofnięciu wszystkich udzielonych zgód w celach marketingowych. Mogą Państwo również oddzielnie cofnąć udzieloną osobno zgodę na komunikację z przedsiębiorstwem TUI Group w celach marketingowych. Oczywiście, wybór zależy całkowicie od Państwa. Jeżeli powiedzą nam Państwo, że nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych, ominie Państwa wiele atrakcyjnych ofert.

Rekomendacje produktów pocztą elektroniczną

Jako Klienci TUI Deutschland GmbH będą Państwo regularnie otrzymywali od nas polecenia produktów drogą e-mailową. Te polecenia produktów będą Państwo otrzymywali od nas niezależnie od tego, czy zasubskrybowali Państwo newsletter lub wyrazili Państwo zgodę na komunikację drogą e-mailową. Chcemy przekazywać Państwu w ten sposób informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby Państwa interesować na podstawie Państwa ostatnich zakupów u nas. Przestrzegamy przy tym ściśle przepisów ustawowych. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych poleceń produktów drogą e-mailową, mogą Państwo w dowolnej chwili wyrazić wobec tego swój sprzeciw. Oczywiście, w każdym e-mailu znajdą Państwo link do rezygnacji. Możliwe jest również przekazanie informacji za pomocą formularza internetowego na stronie https://www.tui.com/service-kontakt/anliegen-zu-ihren-kundendaten/werbeerlaubnis-entziehen/.

Aby spersonalizować ofertę dla Państwa

Chcemy mieć pewność, że informacje marketingowe (w tym reklama online) dotyczące naszych produktów i usług, jak również naszych dostawców, partnerów handlowych i Grupy TUI są dostosowane do Państwa zainteresowań.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe podane przez Państwa i wygenerowane automatycznie, aby lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania i spróbować przewidzieć, jakie inne produkty, usługi i informacje mogą okazać się dla Państwa najbardziej interesujące. Dzięki temu możemy lepiej dostosować nasze informacje do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystujemy posiadane już informacje, takie jak potwierdzenia odbioru i odczytu e-maili, informacje o komputerach i połączeniach z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, o historii zamówień, historii usług, datę i godzinę wizyty na stronie głównej, produkty, które Państwo obejrzeli. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w formie spseudonimizowanej. Ta analiza i ocena pomaga nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i umożliwia tworzenie zindywidualizowanych ofert i usług. Naszym celem jest zapewnienie, aby nasza reklama była dla Państwa bardziej użyteczna i interesująca, tj. abyśmy mogli zaoferować Państwu produkty i usługi, które jeszcze lepiej spełniają Państwa potrzeby.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas zindywidualizowanych usług, np. zindywidualizowanego newslettera, mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili, np. telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną (np. wycofać swoją zgodę używając adresu Datenschutz@tui.de – kontakt w języku angielskim lub niemieckim). W takim przypadku otrzymają Państwo standardową reklamę, niedostosowaną do Państwa potrzeb. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo również wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas jakiejkolwiek informacji marketingowej. Zaktualizujemy Państwa dane tak szybko, jak to możliwe.

Badanie rynku

Państwa opinia jest dla nas ważna. W celu udoskonalania naszych produktów i usług możemy skontaktować się z Państwem, aby przeprowadzić badanie rynkowe. Zawsze mogą Państwo odmówić udziału w takim badaniu.

Przekazywanie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

Aby udostępnić Państwu żądane produkty i usługi musimy przekazywać Państwa dane osobowe związane z zarezerwowanymi przez Państwa podróżami innym dostawcom, takim jak linie lotnicze, hotele i przedsiębiorstwa transportowe.

Współpracujemy również ze starannie dobranymi dostawcami, którzy wykonują dla Państwa określone działania. Są to na przykład przedsiębiorstwa, które pomagają nam w usługach komunikacji elektronicznej, przechowywaniu i łączeniu danych, marketingu, badaniach rynku, przetwarzaniu płatności czy dostarczaniu produktów i usług.

Niekiedy musimy przekazywać dane osobowe w celu ochrony lub obrony naszych praw, na przykład w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka nieotrzymania zapłaty za usługi.

W przypadku przekazywania danych osobowych innym instytucjom żądamy zawsze, aby były one bezpiecznie przechowywane. Przedsiębiorstwom tym nie wolno wykorzystywać przekazanych danych osobowych do ich własnych celów marketingowych.

Udostępniamy jedynie minimalną ilość danych osobowych, niezbędną do tego, aby nasi dostawcy i partnerzy handlowi mogli wykonywać dla Państwa i dla nas swoje usługi.

Przekazywanie danych osobowych władzom publicznym

Aby mogli Państwo podróżować, niezbędne jest przekazywanie Państwa danych (zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w danym miejscu rozpoczęcia podróży lub miejscu docelowym) organom imigracyjnym, kontroli granicznej, bezpieczeństwa i ochrony przed terroryzmem i innym, a także udostępnianie i przetwarzanie danych zgodnie z odpowiednimi celami wskazanymi w przepisach prawa.

Niektóre kraje wydają zezwolenie na podróż tylko w przypadku podania rozszerzonych danych osobowych pasażera (na przykład danych API Caricom czy dane US Secure Flight). Wymagania te mogą się różnić w zależności od miejsca docelowego, dlatego zalecamy, aby je Państwo sprawdzili w konkretnych przypadkach. Chętnie w tym Państwu pomożemy, choć nie jest to naszym obowiązkiem.

Możemy przekazywać dane osobowe w niezbędnym zakresie także innym organom, o ile jesteśmy do tego zobowiązani i uprawnieni mocą przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy TUI

Nasza polityka prywatności odnosi się także do wszystkich usług oferowanych przez Grupę TUI, z wyjątkiem usług, dla których przewidziano odrębną politykę prywatności i które nie odsyłają do niniejszych informacji. Możemy udostępniać niezbędne minimum danych osobowych innym przedsiębiorstwom z Grupy TUI, na przykład w celu dostarczenia żądanych przez Państwa produktów i usług, zarządzania naszymi produktami, usługami i codzienną działalnością oraz ich udoskonalania, a także w celu personalizacji Państwa podróży, kontaktu i interakcji z Państwem oraz, o ile jest to dopuszczalne i właściwe, w celach marketingowych lub badania rynku.

Możemy także przekazywać dane osobowe innym przedsiębiorstwom, z którymi podpisaliśmy odpowiednie umowy. W takich przypadkach zbywamy lub przenosimy nasze usługi lub nasze prawa i obowiązki wynikające z podpisanych z Państwem umów. W przypadku takiego przeniesienia lub zbycia firma, która otrzymuje dane osobowe może je wykorzystywać zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Ochrona danych osobowych

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych i odpowiednie zarządzanie nimi. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu wsparcie ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą lub nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem.

Jednak bezpieczeństwo Państwa danych w dużej mierze zależy od Państwa. I tak na przykład – jeśli przekazaliśmy Państwu dane dostępowe do pewnych usług lub jeśli sami wybrali Państwo jakieś hasło, to są Państwo zobowiązani zachować je w tajemnicy.

Dane osobowe, które od Państwa pozyskujemy, mogą być również przekazywane i przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być one również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub jednego z naszych dostawców. Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zabezpieczenia te obejmują odpowiednie klauzule umowne, np. standardowe postanowienia umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, jak również odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności i/lub w celu wypełnienia ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Po tym okresie w bezpieczny sposób usuniemy Państwa dane osobowe. Jeśli po tym czasie dane będą potrzebne do celów analitycznych, historycznych lub innych dozwolonych prawnie celów biznesowych, podejmiemy odpowiednie działania mające na celu ich anonimizację.

Pliki cookies i podobne technologie

Pliki cookie to małe pliki danych, które umożliwiają witrynie internetowej gromadzenie i przechowywanie różnych danych na komputerze stacjonarnym, laptopie lub urządzeniu przenośnym. Pliki cookie pomagają nam zapewniać działanie ważnych funkcji na naszych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, a my wykorzystujemy je w celu poprawy jakości obsługi Klienta. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z naszymi odrębnymi informacjami dotyczącymi plików cookies

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe lub aplikacje na urządzenia mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów, które posiadają własną politykę prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Użytkowania i Polityką Prywatności przed przesłaniem danych osobowych na stronę internetową innych podmiotów, gdyż nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności.

Funkcjonalności mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą korzystać z funkcjonalności mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Google+ lub Pinterest, które posiadają swoje własne polityki prywatności.

Nasze strony internetowe korzystają z różnych wtyczek: Facebook, Twitter i Google+. Jeśli nie chcesz, żeby sieć społecznościowa za pomocą wtyczek gromadziła dane o Twojej aktywności, w opcjach przeglądarki możesz wybrać opcję „Blokuj pliki cookies innych firm”. Wówczas przeglądarka w przypadku treści pochodzących od innych dostawców nie wysyła plików cookies do serwera. Po włączeniu tej opcji poza wtyczkami przestaną działać również inne funkcje.

Jeśli wtyczki te są włączone, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerem danego medium społecznościowego w momencie otwarcia naszej strony internetowej. Treść wtyczki przekazywana jest z medium społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki i jest wbudowywana w stronę internetową. Dzięki zintegrowanej wtyczce sieć otrzymuje informację, że otworzyłeś naszą stronę internetową. Jeśli jesteś zalogowany w sieci społecznościowej, to odwiedziny na stronie mogą być przypisane do Twojego konta. Gdy wchodzisz w interakcje z wtyczką, np. gdy używasz opcji „Lubię to!” na Facebooku lub dodajesz komentarz, odpowiednia informacja przekazywana jest z Twojej przeglądarki bezpośrednio do medium społecznościowego i jest tam zapisywana. Cel i zakres gromadzonych danych, dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych poprzez media społecznościowe, jak i prawa i możliwości zmiany ustawień ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności danej sieci lub strony internetowej. Linki znajdziesz poniżej.

Strony internetowe z włączonymi wtyczkami społecznościowymi mogą wysyłać dane do sieci również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany w mediach społecznościowych. Aktywna wtyczka wytwarza unikalny plik cookie przy każdym uruchomieniu strony internetowej. Przeglądarka wysyła go podczas połączenia z serwerem sieci. Dzięki temu sieć może stworzyć profil stron internetowych, które zostały otwarte przez użytkownika oznaczonego tym plikiem. Możliwe jest przypisanie tego pliku również innej osobie przy późniejszym zalogowaniu się do sieci społecznościowej.

Zintegrowana wtyczka społecznościowa Facebook

Z naszą witryną zintegrowane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalszego przetwarzania przez serwis Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Wtyczki społecznościowe Facebooka mogą być blokowane przez dodatek do Twojej przeglądarki (add-on), np. „Facebook Blocker”.

Zintegrowana wtyczka społecznościowa Google

Z naszą witryną zintegrowane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej Google+, obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalszego przetwarzania przez Google, jak również związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Zintegrowana wtyczka społecznościowa Twitter

Z naszą witryną zintegrowane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowej Twitter, obsługiwane przez Twitter Inc. z siedzibą w 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalszego przetwarzania przez serwis Twitter, jak również związane z tym prawa i możliwości zmiany ustawień ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/privacy

Zintegrowana wtyczka społecznościowa Pinterest

Z tą stroną internetową zintegrowana jest wtyczka społecznościowa Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Wtyczkę rozpoznać można po przycisku „Pin it-Button” na naszej stronie. Po kliknięciu w przycisk „Pin it-Button”, będąc zalogowanym na koncie Pinterest, możesz połączyć treści pochodzące z naszych stron ze swoim profilem Pinterest. Dzięki temu Pinterest może przypisać wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Podkreślamy, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich przetwarzania przez Pinterest. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy

Zintegrowana wtyczka społecznościowa Instagram

Z tą stroną internetową zintegrowana jest wtyczka społecznościowa Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Wtyczkę rozpoznać można po przycisku „Instagram – Button” na naszej stronie. Po kliknięciu w przycisk „Instagram – Button”, będąc zalogowanym na koncie serwisu Instagram, możesz połączyć treści pochodzące z naszych stron ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przypisać wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Podkreślamy, iż nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich przetwarzania przez Instagram. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja; skargi

Mają Państwo prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, jednak zasadniczo powinni Państwo również mieć możliwość przeglądania i aktualizowania informacji związanych z Państwa kontem Klienta i rezerwacją online. Oczywiście mimo to mogą Państwo do nas napisać i poprosić nas o kopię pozostałych danych osobowych, które Państwa dotyczą (kontakt w języku angielskim lub niemieckim).

Prosimy o załączenie danych, które pomogą nam zidentyfikować i zlokalizować Państwa dane osobowe. O ile możliwe jest udostępnienie żądanych danych, uczynimy to bezpłatnie, chyba że zażądają Państwo kolejnych kopii. W takim przypadku mamy prawo naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty manipulacyjne.

Chcielibyśmy mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne. Jeśli nasze dane na Państwa temat są niezgodne z prawdą, prosimy o poinformowanie nas o tym.

Mogą Państwo również zażądać poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, zażądać, aby dane osobowe, które nam Państwo przekazali, zostały przekazane innemu podmiotowi.

Zaktualizujemy lub usuniemy Państwa dane, chyba że będziemy musieli je zachować do dozwolonych ustawowo celów biznesowych lub prawnych.

Mogą Państwo również skontaktować się z nami, jeśli będą Państwo chcieli złożyć skargę dotyczącą sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Naszym celem jest jak najlepsze rozwiązanie zgłaszanych przez Państwa problemów. Jeśli jednak nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą skontaktować się również z lokalnym urzędem ds. ochrony danych https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/ (kontakt w języku angielskim lub niemieckim).

Prosimy pamiętać, że przed rozpatrzeniem wniosku lub skargi możemy poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości. Możemy również poprosić Państwa o dodatkowe informacje, które pomogą nam upewnić się, że mają Państwo prawo do złożenia tego wniosku lub skargi do nas, jeśli, na przykład, skontaktują się Państwo z nami w imieniu kogoś innego.

W razie pytań, próśb lub komentarzy na temat ochrony danych osobowych prosimy o kontakt mailowy z inspektorem ochrony danych TUI Deutschland GmbH: Datenschutz@tui.de (kontakt w języku angielskim lub niemieckim).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • Uzyskaliśmy Państwa zgodę;
  Przykład: Konto Klienta
  Logując się na konto Klienta wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • W celu zawarcia umowy z Państwem lub na Państwa życzenie musimy skontaktować się z Państwem i w tym celu podjąć odpowiednie działania;
  Przykład: Dostarczanie produktów i usług zgodnie z Państwa życzeniem
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu administrowania Państwa kontem lub rezerwacją, dostarczania Państwu produktów i usług, które Państwo zamawiają, a także w celu wsparcia Państwa w realizacji zamówień i przy ewentualnym uzyskaniu zwrotu kosztów.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych;
  Przykład: Przekazywanie danych osobowych władzom publicznym
  Aby mogli Państwo podróżować, niezbędne może okazać się przekazywanie Państwa danych (zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w danym miejscu rozpoczęcia podróży lub miejscu docelowym) organom imigracyjnym, kontroli granicznej, bezpieczeństwa i ochrony przed terroryzmem i innym, a także udostępnianie danych i przetwarzanie ich zgodnie z odpowiednimi celami wskazanymi w przepisach prawa.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony niezbędnych do życia interesów Państwa lub innych osób;
  Przykład: W nagłym wypadku
  Państwa ubezpieczyciel, jego agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami odpowiednie dane osobowe i ich szczególne rodzaje. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy konieczne jest nasze lub wskazanych wyżej osób działanie w Państwa imieniu, w interesie innych Klientów lub w nagłych wypadkach.
 • Przetwarzanie leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej;
  Przykład: Zapewnienie bezpieczeństwa
  Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu reagowania na zdarzenia niebezpieczne, awarie lub inne zdarzenia podobnego rodzaju, a także przy zarządzaniu takimi zdarzeniami.
 • Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, chyba że w danym przypadku przeważają Państwa własne interesy lub prawa.
  Przykład: Personalizacja podróży
  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb, co być może pozwoli nam przewidzieć, jakimi innymi produktami, usługami i informacjami mogą być Państwo najbardziej zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dostosować nasze informacje do Państwa potrzeb.

Jeśli jesteśmy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, na przykład dane dotyczące stanu zdrowia ze względów medycznych, ma to miejsce tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden lub więcej z pozostałych warunków dodatkowych: mamy Państwa wyraźną zgodę; konieczna jest ochrona niezbędnych do życia interesów Państwa lub innej osoby, a Państwo nie są fizycznie lub z przyczyn prawnych w stanie wyrazić na to zgody; konieczne jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych; jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza wersja polityki prywatności zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Nasza polityka prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie na naszych stronach internetowych, czy nie zostały dokonane jej aktualizacje. Jeśli zmiany tej polityki będą znaczące, na naszych stronach pojawi się wyraźna informacja na ten temat. Ponadto, jeśli uznamy, że jest to konieczne, wyślemy elektroniczne powiadomienie o zmianach naszej polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

Najważniejsze pojęcia

Administrator danych: Administrator danych określa cel i sposób wykorzystywania danych osobowych.

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Reklama online: Informacje marketingowe prezentowane w Internecie.

Szczególne kategorie danych osobowych: Są to kategorie danych osobowych identyfikujące pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych; dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikacji osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Dane API Caricom: Niektóre lub wszystkie państwa Caricom zawarły ze Stanami Zjednoczonymi umowę o ujawnieniu Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych rozszerzonych danych dotyczących pasażerów w celu przetwarzania tych danych w imieniu tych państw, w zakresie, w jakim Departament ten wystąpił o te dane, dla zapewnienia bezpieczeństwa granic USA. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej Caricom.

Dane US Secure Flight: Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration, TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci do celów przetwarzania list pasażerów. Można również podać tzw. numer redress, o ile jest dostępny. Jeśli informacje te nie zostaną podane, może zostać nałożony zakaz wejścia na pokład lub dostępu do strefy wejściowej TSA może udostępniać dane osobowe organom ścigania, służbom wywiadowczym lub innym podmiotom zgodnie z opublikowanym systemem zapisywania informacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej TSA

Tutaj możesz pobrać powyższy tekst jako plik PDF.