1. Homepage
  2. Privacy beleid

Privacyverklaring

Voor de beheerder van deze website, TUI Deutschland GmbH, is de bescherming van privacy en persoonsgegevens van groot belang. Aan dit aspect schenken wij ook bij de omzetting van onze internetactiviteiten veel aandacht. Onze privacybescherming voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Voor vragen, wensen of opmerkingen over het onderwerp privacybescherming kunt u per e-mail contact opnemen met de aangewezen verantwoordelijke medewerker van TUI Deutschland GmbH via: datenschutz@tui.de.

Door de snelle ontwikkeling van het internet is het van tijd tot tijd nodig onze privacyverklaring aan te passen. Op deze plek wordt u geïnformeerd over de wijzigingen.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallig(e) of opzettelijk(e) manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, zetten wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in. In lijn met de technologische ontwikkeling zullen wij deze veiligheidsmaatregelen voortdurend optimaliseren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Daartoe behoren gegevens zoals uw naam, adres, postadres, IP-adres, telefoonnummer of e-mailadres. Gegevens die niet direct in verband kunnen worden gebracht met uw werkelijke identiteit (zoals favoriete websites of aantal gebruikers van een pagina) vallen hier niet onder.

Wat zijn geanonimiseerde gegevens?

Bij iedere toegang tot inhouden van ons internetaanbod worden automatisch algemene gegevens opgeslagen (bijvoorbeeld aantal gebruikers en duur van het gebruik van afzonderlijke pagina's e.d.). Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens en worden derhalve in geanonimiseerde vorm verwerkt. Dit soort gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden en worden door ons gebruikt om ons internetaanbod te optimaliseren.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen persoonsgegevens over u om de door u geselecteerde aanbiedingen en diensten af te wikkelen. Dit gebeurt met name als u een voertuig boekt waarbij wij hebben bemiddeld, maar bijvoorbeeld ook als u een formulier invult, deelneemt aan prijsvragen, zich abonneert op een nieuwsbrief, deelneemt aan opinieonderzoek, diensten beoordeelt, e-mails verstuurt of online diensten gebruikt.
Houd er rekening mee dat met name ook bij het boeken van toeristische diensten persoonsgegevens van medereizigers kunnen worden verzameld. U dient er derhalve voor te zorgen dat u voor alle gegevens die betrekking hebben op derden hun toestemming hebt om deze te delen.

Hoe gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens?

De activiteiten van ons bedrijf bestaan uit de verkoop van toeristische prestaties en de daarmee verband houdende diensten, betalingsdiensten en servicediensten. Gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzameld, verwerkt en gebruikt.

Voor zover wij uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het gebruik van onze website verzamelen, gebruiken wij deze voor de inhoudelijke vormgeving van een contractuele relatie over telemediadiensten alsook ter verbetering van de kwaliteit van onze online dienst. Bij deelname aan prijsvragen gebruiken wij uw gegevens om deze af te wikkelen. Bij abonnering op de nieuwsbrief verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de samenstelling van de inhouden en de verzending.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in verband met de reservering of boeking van een toeristische dienst gebruiken wij deze in het kader van het doel van de contractuele relatie om het product te verzenden en de daarmee verbonden diensten af te wikkelen.

Als uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden worden de wettelijke voorschriften hierbij te allen tijde in acht genomen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit verband. In het bijzonder zullen we u bij ieder gebruik van uw gegevens voor reclame, marktonderzoek of opinieonderzoek wijzen op de mogelijkheid hier te allen tijde bezwaar tegen te maken of een eenvoudige mogelijkheid tot uitschrijving (bijvoorbeeld met een link) bieden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de door ons aangeboden toeristische diensten uit te voeren en af te wikkelen, delen we uw persoonsgegevens met de betreffende contractuele partner (bijvoorbeeld touroperator, luchtvaartmaatschappij, hotel, reisagent, autoverhuurder, betalings- en betaalsysteemdienstverlener of reisverzekering).

In het kader van prijsvragen delen we uw gegevens met de betreffende prijsvraagpartner, voor zover dit noodzakelijk is om een prijs te innen.

Bij het internetpartnerprogramma delen we uitsluitend de door u ingevoerde persoonsgegevens alsook uw bindende boekingsaanvraag met de door u geselecteerde agent. Alleen uw betalingsgegevens worden om privacywettelijke redenen niet direct met het reisbureau van uw keuze gedeeld. In verband met de abonnering op nieuwsbrieven delen we persoonsgegevens met de dienstverleners die wij inzetten voor de verzending.

In verband met het gebruik van de online diensten delen we uw gegevens met de dienstverleners omtrent ons online systeem (beheerders van hostingsystemen, internet-booking-engines, mid-office-systemen, webanalyse-dienstverleners, global distribution systemen en marketingdienstverleners). Onze systeemdienstverleners helpen ons erbij onze aanbiedingen en diensten voortdurend te verbeteren voor u.

Persoonsgegevens delen wij in het wettelijk toegestane kader uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is om uw boeking of het daarmee verband houdende betalingsproces af te wikkelen. In alle andere gevallen worden enkel geanonimiseerde gegevens gedeeld, die niet herleidbaar zijn tot uw persoon.

Gegevens worden alleen verzameld voor of gedeeld met overheidsinstellingen en autoriteiten als dit verplicht is in het kader van bindende rechtsvoorschriften.

De verkoop van persoonsgegevens, met name adressen, aan derden vindt uitdrukkelijk niet plaats.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te verwerken, gebruiken wij met name bij de boeking van een door ons bemiddelde toeristische dienst voor de verzending van gegevens tussen uw computer en onze server altijd de veiligheidssoftware SSL (Secure Socket Layer). Dit betekent dat gegevens altijd gecodeerd worden verzonden.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend conform de wettelijke voorschriften binnen de Bondsrepubliek Duitsland en de VS opgeslagen. Voor een opslag van gegevens in de VS wordt daarnaast het door de EU erkende Safe Harbor-verdrag toegepast.

Indien wij gegevens in het kader van de hier beschreven diensten delen met onze dienstverleners, zijn deze behalve aan de bindende wettelijke voorschriften ook gebonden aan onze contractuele bepalingen inzake privacybescherming.

Om de door u ingevoerde creditcardgegevens te beschermen, willen we u er uitdrukkelijk op wijzen dat u deze gegevens uitsluitend dient in te voeren in de daarvoor bestemde velden in het boekingsformulier. De veilige omgang met uw gegevens kunnen we alleen garanderen als u de daarvoor bedoelde verzendingswijze gebruikt.

Recht op toegang tot informatie

U hebt het recht, op uw verzoek en kosteloos, informatie te krijgen over de van u verzamelde gegevens.
Verder hebt u het recht op correctie, verwijdering of vergrendeling van onjuiste gegevens. Een verwijdering kan onder omstandigheden in strijd zijn met wettelijke voorschriften, met name wat betreft gegevens voor betaaltechnische en boekhoudkundige doeleinden. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang tot informatie.

Gebruik van cookies

Bij het bezoeken van onze website worden in de browsersoftware op uw computer gegevens achtergelaten in de vorm van een cookie. Daarin worden gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen en gebruikt door TUI Deutschland GmbH. Door cookies kunt u eenvoudiger gebruikmaken van functies, omdat wij uw computer bij een nieuw bezoek herkennen en u daardoor eenvoudiger gegevens opnieuw kunt invoeren.

De door ons gebruikte cookies (kleine gegevens met configuratiegegevens) helpen om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen en maken het u mogelijk volledig gebruik van onze diensten te maken. Verder kan TUI u zo per e-mail gepersonaliseerde gegevens sturen, bijvoorbeeld om met u te communiceren over uw boekingen, bepaalde producten of marketingacties en u producten of diensten aan te bevelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies achter deactiveren of uw browser zo instellen dat hij u informeert zodra er cookies worden verzonden. Daarnaast kunt u de opgeslagen cookies te allen tijde van uw harde schijf verwijderen.

Om een boeking uit te kunnen voeren, is het gebruik van cookies noodzakelijk. Zonder cookies is het wel mogelijk beperkt gebruik te maken van onze diensten.

Retargeting

etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Door cookies kan de internetbrowser weer worden herkend. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verstrekte toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen de toekomstige verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt.

Piwik

Onze website gebruikt Piwik, een zogenaamde webanalysedienst. Piwik maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. Hiervoor worden de door de cookie gegenereerde gebruiksgegevens (inclusief uw afgekorte IP-adres) naar onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden, zodat wij onze website beter kunnen optimaliseren. Uw IP-adres wordt hierbij onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden niet gedeeld met derden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen middels de instellingen van uw browsersoftware. Het is echter mogelijk dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de opslag en analyse van deze gegevens over uw bezoek, kunt u hieronder met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik. In dit geval wordt er in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie achtergelaten, wat als gevolg heeft dat Piwik geen sessiegegevens meer verzamelt. Let op: als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en deze eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd.
U kunt hier kiezen of een webanalyse-cookie in uw browser mag geplaatst worden, deze maakt het mogelijk dat de websitebeheerder verschillende cijfergegevens kan registreren en analyseren. Als u hier niet mee eens bent, klik dan op de volgende link, om de Piwik-deactivatie-cookie in uw browser te plaatsen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten te leveren. Ook zal Google deze gegevens eventueel delen met derden, voor zover dit wettelijk wordt voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen middels de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van gegevens. U kunt hiervoor de volgende plug-in gebruiken: Plugin

Onze website gebruikt de anonimiseringsfunctie van Google Analytics. IP-adressen worden hierdoor enkel afgekort opgeslagen en verwerkt, waardoor deze niet tot een persoon kunnen worden herleid.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Omdat we er geen invloed op hebben in hoeverre de beheerders van deze websites zich houden aan de privacywetgeving, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de gegevens die daar te vinden zijn. De op deze website vermelde privacyverklaringen gelden alleen voor ons aanbod op www.tuicars.com.

Overige informatie

TUICars.com maakt gebruik van cookies voor een optimale belevenis. Indien u doorgaat met surfen, bevestigd u dat u toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies. Ik ga akkoord..